TEKLYNX – Nhà Lãnh đạo về Phần mềm Nhãn mác Mã vạch

Giải pháp Quản lý Nhãn mác cho Doanh nghiệp

TEKLYNX chuyển hóa in ấn nhãn mác để bàn thành một giải pháp ghi nhãn cho doanh nghiệp đích thực trong một môi trường máy chủ. Thông qua phần mềm thiết kế nhãn mác tập trung, TEKLYNX cung cấp các giải pháp in ấn tự động, phê duyệt theo cấp bậc, và in ấn đích thực qua Internet, đồng thời đơn giản hóa việc quản trị với các giấy phép được quản lý cho máy scan và máy in.

 + Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

Sản phẩm:
SENTINEL
PRINT MODULE
LABEL ARCHIVE

Giải pháp Thiết kế Nhãn mác

Các phần mềm xác định sản phẩm của TEKLYNX mang đến những giải pháp phần mềm thiết kế nhãn mác mạnh mẽ, dễ sử dụng cho các ứng dụng riêng lẻ hoặc trên toàn doanh nghiệp. Gói phần mềm mã vạch của chúng tôi cung cấp các tính năng cao cấp cho nhiều loại nhãn mác đa dạng, bao gồm nhãn mác nhiệt và truyền nhiệt, để quý vị có thể xác định đúng sản phẩm trong nhiều hệ thống ứng dụng trong bất cứ ngành nghề nào.

 + Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

Sản phẩm:
CODESOFT
LABELVIEW
LABEL MATRIX

Giải pháp
Teklynx Central

TEKLYNX CENTRAL kết hợp công nghệ đã được minh chứng từ các phần mềm thiết kế mã vạch, in ấn, theo dõi nhãn mác và phê duyệt của TEKLYNX vào một giải pháp duy nhất hỗ trợ môi trường sản xuất của quý vị. TEKLYNX CENTRAL là một hệ thống phần mềm ghi nhãn tích hợp duy nhất, được thiết kế với mục đích giúp quý vị đáp ứng được tiêu chuẩn thông số ngành.

 + Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

Sản phẩm:
TEKLYNX CENTRAL
TEKLYNX CENTRAL CFR
TEKLYNX CENTRAL GHS

Trung tâm Nguồn lực

Thông tin quý vị cần luôn kề bên, để quý vị có thể tận dụng tối đa các sản phẩm phần mềm mã vạch TEKLYNX của mình. Tải về các tập tin và tiện ích để tối ưu ứng dụng của quý vị. Lập lịch cài đặt ở thực địa hoặc hỗ trợ cấu hình trên máy tính của quý vị. Tìm câu trả lời cho các thắc mắc về nhãn mác, theo dõi và phần mềm mã vạch của quý vị. Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng tích hợp của phần mềm nhãn mác mã vạch của quý vị. Trung tâm Nguồn lực TEKLYNX cung cấp khả năng truy cập nhanh đến thông tin mà quý vị đang tìm kiếm.

+ Xem tất cả Tài nguyên

Chương trình Đối tác


Các đối tác của chúng tôi được cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, từ khả năng bán và hỗ trợ cho các sản phẩm phần mềm mã vạch TEKLYNX đến nhận được các đầu mối khách hàng chất lượng từ chính TEKLYNX. Chúng tôi cung cấp một số Chương trình Đối tác để phù hợp với yêu cầu về hợp tác của công ty quý vị. Để tìm hiểu chương trình nào là phù hợp nhất với các mục tiêu và nhu cầu của công ty quý vị, hãy xem các phương án được liệt kê bên phải.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về Chương trình Đối tác của TEKLYNX, hãy liên hệ với TEKLYNX trong khu vực của quý vị. + Tìm hiểu thêm

HỖ TRỢ CỦA TEKLYNX

Đội hỗ trợ kỹ thuật của TEKLYNX cung cấp các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong khi sử dụng các sản phẩm phần mềm TEKLYNX. Điều này bao gồm những vấn đề tính năng và chức năng, vấn đề cài đặt, vấn đề tương thích hệ điều hành cũng như thông báo lỗi liên quan đến phần mềm . + Đọc tiếp

LÊN ĐẦU
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle