Đào tạo & Hội thảo Web

TEKLYNX nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ đào tạo cho cả người dùng cuối cùng và đại lý bán lẻ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo về cách cài đặt, tạo cấu hình, tích hợp và sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Dịch vụ đào tạo được cung cấp tận nơi (địa điểm của quý vị) hoặc tại trung tâm đào tạo của TEKLYNX tại Singapore. Các khóa đào tạo kéo dài 1 hoặc 2 ngày tùy thuộc vào sản phẩm và chương trình đào tạo được chọn.

Có thể tải xuống tài liệu hội thảo web theo yêu cầu.

ĐÀO TẠO VỀ SẢN PHẨM

Đối với các chủ đề thuộc phạm vi đào tạo về sản phẩm, hãy tải xuống các chương trình sau đây. Chúng tôi có thể áp dụng một chương trình phù hợp với yêu cầu cụ thể của công ty quý vị.

CODESOFT / LABELVIEW

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Teklynx tại khu vực của quý vị.

HỘI THẢO WEB

Lưu ý: hội thảo web chỉ có sẵn bằng tiếng Anh

Mang Lại Nhiều Lợi Ích với Ít Phương Tiện: Mở Rộng Sản Xuất Tinh Gọn với Phần Mềm Ghi Nhãn

Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Thông Qua Tích Hợp Toàn Bộ Hệ Thống

Khảo Sát Sản Phẩm TEKLYNX: Quý Vị Đã Đạt Tới ĐỈnh Vinh Quang Của Mình Chưa?

Lợi Ích Của Quản Lý Nhãn Dán Enterprise

Lợi Ích và Xu Hướng Của In Ấn Tự Động

Vượt Qua Ba Thử Thách Kinh Doanh Phổ Biến với TEKLYNX CENTRAL

Đơn giản hóa Quá Trình In Ấn Nhãn Dán với TEKLYNX CENTRAL

Hội Thảo Web Về Phần Mềm Bảo Mật và Truy Xuất Được LABEL ARCHIVE

Hội Thảo Web Về Phần Mềm Theo Dõi Tài Sản và Tồn Kho BACKTRACK

Hội Thảo Web Về Phần Mềm In Ấn Của Máy Chủ SENTINEL

Hội Thảo Web theo yêu cầu về TEKLYNX CENTRAL

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle