Hỗ trợ

TEKLYNX cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng cao nhất trong ngành, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc hàng ngày.

Nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị với các câu hỏi về sản phẩm và giúp quý vị giữ liên lạc với một đại lý bán lẻ để việc mua phần mềm của quý vị được nhanh chóng và dễ dàng.

Đội hỗ trợ kỹ thuật của TEKLYNX cung cấp các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong khi sử dụng các sản phẩm phần mềm TEKLYNX. Điều này bao gồm những vấn đề tính năng và chức năng, vấn đề cài đặt, vấn đề tương thích hệ điều hành cũng như thông báo lỗi liên quan đến phần mềm .

Chu kỳ Hỗ trợ

Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm của TEKLYNX cung cấp các hướng dẫn nhất quán và dự đoán được về tính sẵn có của dịch vụ hỗ trợ sản phẩm tại thời điểm phát hành sản phẩm. Chính sách này thông báo trước những thay đổi trong kế hoạch về tính sẵn có và hỗ trợ cho sản phẩm nhằm giúp khách hàng và đối tác đưa ra các quyết định lập kế hoạch sản phẩm của họ.

+ Tìm hiểu thêm

LÊN ĐẦU

Hỗ trợ Kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật do các Đối tác đáng tin cậy của TEKLYNX cung cấp, do đó quý vị nên liên hệ với đại lý của mình trước tiên để được hỗ trợ. Nếu quý vị cần giúp đỡ để xác định vị trí của đại lý, hãy liên hệ với TEKLYNX tại khu vực của quý vị.

Lưu ý: Liên kết dưới đây là một công cụ hỗ trợ kỹ thuật được sử dụng để xử lý sự cố. Liên kết này không được sử dụng để yêu cầu hỗ trợ, nhưng là một địa chỉ hữu ích để tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến cài đặt, tính năng sản phẩm, thông số kỹ thuật mã vạch và các yêu cầu in ấn.

+ Công cụ Hỗ trợ Trực tuyến

LÊN ĐẦU

Kích hoạt Phần mềm

Để biết cách kích hoạt giấy phép, hãy tải xuống Hướng dẫn Kích hoạt tương ứng cho phiên bản sản phẩm có liên quan.

Để kích hoạt phần mềm của quý vị qua trang web của chúng tôi, hãy truy cập: www.teklynx.com/nsp

+ Tìm hiểu thêm

LÊN ĐẦU

Bỏ kích hoạt Phần mềm

Để biết cách bỏ kích hoạt giấy phép, hãy tải xuống Hướng dẫn Bỏ kích hoạt tương ứng cho phiên bản sản phẩm có liên quan.

+ Tìm hiểu thêm

LÊN ĐẦU

Khóa cứng

Để biết cách nâng cấp khóa cứng của quý vị, hãy tải xuống Quy trình nâng cấp.

LÊN ĐẦU
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle