Hướng dẫn Cài đặt lại Trình điều khiển Khóa HASP

Quý vị vẫn đang dùng phần mềm TEKLYNX với các tùy chọn khóa cứng phải không? Bây giờ là thời điểm để chuyển đổi sang phiên bản không có khóa bảo mật của phần mềm TEKLYNX!

Tất cả các phiên bản của phần mềm TEKLYNX hiện đang sử dụng một phương pháp kích hoạt phần mềm thay thế khóa bảo vệ phần cứng thông thường (dongle) mà trước đó là bắt buộc để chạy phần mềm.

TEKLYNX hiện nay cung cấp một trình hướng dẫn tự động mới để thực hiện nâng cấp trình điều khiển HASP cho quý vị. Tải xuống trình điều khiển HASP mới nhất và làm theo hướng dẫn dưới đây để tiến hành nâng cấp.

Lưu ý: Việc nâng cấp sẽ thất bại dù không gặp lỗi nào khi chạy trên một máy tính để bàn từ xa. Hãy chắc chắn rằng quý vị chạy nâng cấp cục bộ trên máy tính của quý vị.

  1. Nếu quý vị chưa thực hiện như vậy, tải xuống trình điều khiển HASP mới nhất. Nhớ chọn tùy chọn Lưu khi trình duyệt nhắc quý vị lưu hoặc chạy tệp từ vị trí hiện tại của tệp. 

  Lưu tệp vào một vị trí mà quý vị sẽ dễ dàng tìm thấy (ví dụ, trên màn hình máy tính). Sau khi tải xuống, hãy giải nén tệp .zip vào một vị trí trên máy tính mà quý vị có thể dễ dàng tìm thấy (chẳng hạn như màn hình máy tính).

  2. Gỡ bỏ khóa HASP song song hoặc USB từ máy tính của quý vị và tắt phần mềm để đảm bảo tất cả các dịch vụ sử dụng trình điều khiển đã đóng.

  Mặc dù chương trình cập nhật trình điều khiển có thể dừng các ứng dụng đang truy cập trình điều khiển nhưng không thể dừng các dịch vụ đang chạy trên máy tính. Ví dụ, nếu License Manager đang chạy như một dịch vụ, quý vị phải dừng dịch vụ trước khi nâng cấp trình điều khiển.

  3. Vô hiệu hóa bất kỳ phần mềm chống virus nào đang chạy trên máy tính của quý vị. Quý vị có thể tham khảo các hướng dẫn cho phần mềm diệt vi-rút của quý vị hoặc liên hệ với bộ phận IT để được trợ giúp.

  4. Nhấp đúp vào tệp HASPUserSetup.exe.  Nếu xuất hiện Mở Tệp – Cảnh báo Bảo mật, nhấp vào Chạy. Màn hình giới thiệu của trình hướng dẫn sẽ xuất hiện. Nhấp vào Tiếp theo để bắt đầu nâng cấp trình điều khiển HASP. 

  5. Màn hình thỏa thuận giấy phép sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn Tôi chấp nhận thỏa thuận và nhấp vào Tiếp theo.

  6. Nhấp Tiếp theo để bắt đầu cài đặt.

  7. Trình hướng dẫn sẽ hiển thị trạng thái sao chép tệp và cũng thông báo cho quý vị khi các trình điều khiển HASP mới đang được cài đặt. 

  8. Màn hình cuối cùng của trình hướng dẫn sẽ mở ra, xác nhận rằng các trình điều khiển HASP của quý vị đã được cập nhật thành công. Nhấp Kết thúc để đóng trình hướng dẫn.

  9. Kích hoạt lại phần mềm chống virus của quý vị và lắp lại khóa HASP cho máy tính của quý vị. Nhấp OK để đóng trình hướng dẫn. Nếu quý vị đang sử dụng một khóa HASP song song, hãy khởi động lại máy tính của quý vị để đảm bảo rằng khóa này được xác nhận.

Nếu phần mềm của quý vị vẫn đang chạy trong chế độ demo sau khi làm theo các hướng dẫn ở trên, hãy khởi động lại máy tính của quý vị và chạy trình hướng dẫn một lần nữa. Nếu phần mềm vẫn chạy trong chế độ demo sau khi khởi động lại và chạy trình hướng dẫn lần thứ hai, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật TEKLYNX tại khu vực của quý vị.

 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle