Software Maintenance Agreement (SMA)

  

Giới thiệu về SMA

SMA (Software Maintenance Agreement) là một tính năng có giá trị nhất của sản phẩm quý vị mua. Tính năng này bảo vệ quý vị trước các tiến bộ công nghệ chẳng hạn như trình điều khiển công nghiệp mới, bản phát hành OS mới hoặc thay đổi PC bằng cách cấp cho quý vị quyền truy cập các bản cập nhật phần mềm của TEKLYNX cho mọi sản phẩm có SMA còn hiệu lực.

Nhấp vào đây để kiểm tra trạng thái của SMA

 

Chính sách SMA

SMA là một hợp đồng hàng năm. Trong năm đầu tiên của SMA, quý vị được cấp một giấy phép vĩnh viễn mới.*
Có hai loại hợp đồng SMA.

Cung cấp miễn phí cho người dùng quyền truy cập các phiên bản cập nhật trong khi SMA còn hiệu lực.

Cung cấp miễn phí cho người dùng quyền truy cập các phiên bản cập nhậthỗ trợ kỹ thuật
trong khi SMA còn hiệu lực.

*Sản phẩm VM được áp dụng các điều kiện đặc biệt. Hãy liên hệ với TEKLYNX tại khu vực của quý vị để biết thêm chi tiết.

 

Cách gia hạn SMA của quý vị

Để gia hạn SMA, hãy liên hệ với đại lý thông thường của quý vị, hoặc nếu quý vị không biết ai là đại lý của mình, hãy liên hệ với TEKLYNX tại khu vực của quý vị.

TEKLYNX sẽ gửi lời nhắc gia hạn tới các đại lý 75 ngày trước ngày hết hạn của mỗi SMA, nhờ đó các đại lý có thể đề xuất việc gia hạn tới khách hàng của mình.

CẢNH BÁO: Nếu không gia hạn SMA, quý vị sẽ không đủ điều kiện truy cập các bản cập nhật phần mềm trong tương lai cho giấy phép có liên quan.

 

Cách cập nhật phần mềm bằng hợp đồng SMA của quý vị

 1. Yêu cầu ban đầu
  SMA của quý vị phải còn hiệu lực. Chúng tôi sẽ không cung cấp cập nhật nếu SMA đã hết hạn.

  Nhấp vào đây để kiểm tra trạng thái của SMA

 2. Khi nào tôi có thể yêu cầu cập nhật?
  Quý vị chỉ nên yêu cầu cập nhật khi người dùng yêu cầu điều đó. Nếu quý vị cập nhật một sản phẩm được bảo vệ bằng Software Key, thời điểm cập nhật đóng vai trò then chốt bởi vì quý vị phải bỏ kích hoạt giấy phép cũ và bằng chứng về việc bỏ kích hoạt đó phải được gửi lại cho đại lý của quý vị hoặc cho TEKLYNX.

 3. Tôi có thể yêu cầu cập nhật tại đâu?
  Khách hàng có thể yêu cầu cập nhật tại cùng địa điểm mà họ gửi đơn đặt hàng.

  Người dùng cuối: vui lòng liên hệ với đại lý thông thường của quý vị, hoặc nếu quý vị không biết ai là đại lý của mình, hãy liên hệ trực tiếp với TEKLYNX.

  Gửi yêu cầu cập nhật tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của TEKLYNX tại khu vực của quý vị:

  Khu vực

  Email

  ĐT

  Tây Âu

  customer_care@teklynx.fr +33 (0) 562 601 080

  Bắc, Trung và Đông Âu

  info_gr@teklynx-int.com +49 (0) 2103 2526 0

  Trung Đông và Châu Phi

  customer_care@teklynx.fr +33 (0) 562 601 080

  Châu Á Thái Bình Dương

  customerservice@teklynx-asia.com +65 6908 0960

 4. Những thông tin nào cần thiết cho việc cập nhật?

  Sản phẩm được bảo vệ bởi Hardware Key (USB hoặc Parallel)


  Sản phẩm được bảo vệ bởi Software Key
   Yêu cầu cập nhật phải bao gồm:

  • Địa chỉ email (địa chỉ gửi mã nâng cấp)
  • Số sê-ri giấy phép

    Số sê-ri giấy phép được gửi kèm với sản phẩm.

  • Đối với số sê-ri giấy phép bắt đầu bằng NSP: chính là Mật khẩu. Đối với các số sê-ri khác (không bắt đầu bằng NSP): Mã Kích hoạt hoặc Mã Sản phẩm.

    The Mật khẩu (đối với các sản phẩm NSP) hoặc Mã Kích hoạt (đối với các sản phẩm không phải là NSP) được gửi kèm với sản phẩm.

    ' Mã Sản phẩm (đối với các sản phẩm không phải là NSP) có thể tìm thấy khi khởi động công cụ “Upgrade Manager” trên máy tính kích hoạt sản phẩm.

  • Quý vị cũng phải nêu rõ:

   a) quý vị có sử dụng phần mềm TEKLYNX của mình trong môi trường ảo hay không, và
   b) loại giấy phép quý vị cần.
   Để biết các loại giấy phép hiện có, hãy truy cập Sản phẩm / Tùy chọn Cấp phép.

 

 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle