SẢN PHẨM MÁY TÍNH ẢO

Dòng sản phẩm VM (Máy tính Ảo) đảm bảo rằng phần mềm của quý vị sẽ luôn hoạt động tốt trong một môi trường ảo.

Nếu quý vị cần sử dụng phần mềm TEKLYNX trong một môi trường ảo, các sản phẩm VM của chúng tôi đã được thiết kế chuyên để đáp ứng nhu cầu này.

Các sản phẩm VM của chúng tôi đã được kiểm tra trên các nền tảng môi trường ảo sau đây:

 • VMware ESXi version 6.5

 • VMware vCenter 6.0

 • VMware vCenter 5.1

 • Citrix XenServer 7

 • Citrix XenServer 6.5 SP1

 • Microsoft Hyper-V Server 2016

 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

 • Oracle VM Virtual Box 5.2.0

 • VMware Workstation 14

Để sử dụng sản phẩm này qua RDP (ứng dụng từ xa / bàn làm việc từ xa), một giấy phép mạng là cần thiết cho các môi trường như Dịch vụ Bàn Làm việc từ Xa (trước đây là Dịch vụ Bảng Điều khiển), Citrix...
 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle