Subscription Licensing – Simple. Flexible. Valuable

Với tư cách là đơn vị lãnh đạo ngành, TEKLYNX là nhà phát triển phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch duy nhất cung cấp một giải pháp phù hợp với mọi ngân sách - Giấy phép Thuê bao TEKLYNX.

Giấy phép Thuê bao TEKLYNX là một giải pháp có giá phải chăng giúp ước lượng chính xác hơn chi phí của các phần mềm ghi nhãn mã vạch cho toàn bộ bộ giải pháp của TEKLYNX, đáp ứng mọi nhu cầu ghi nhãn từ đơn giản đến phức tạp.

Một Giấy phép Thuê bao TEKLYNX:

Đơn giản – Dịch vụ bảo trì phần mềm đã được bao gồm trong chi phí gói thuê bao, vậy nên quý vị có thể truy cập phiên bản sản phẩm mới nhất trong thời hạn thuê bao.

Linh hoạt – Mang đến khách hàng quyền lựa chọn. Nếu một giấy phép đầy đủ ở nguyên giá không phù hợp với ngân sách của năm nay, một gói thuê bao có thể cung cấp cùng một sản phẩm đó ở một mức giá thấp hơn.

Giá trị – Việc giảm chi phí ban đầu sẽ tăng giá trị cho quý khách hàng. Quý vị có thể mua thêm phần mềm (thêm người dùng, bản cập nhật, hỗ trợ) ở một mức giá thấp hơn, và được đảm bảo luôn sử dụng công nghệ mới nhất.

Hãy liên hệ với nhà bán lẻ của quý vị ngay hôm nay để xác định liệu một Giấy phép Thuê bao TEKLYNX có là phù hợp cho doanh nghiệp của quý vị!

Để biết cách gia hạn một giấy phép thuê bao, hãy tải về hướng dẫn liên quan cho phiên bản sản phẩm của quý vị.

PHIÊN BẢN SẢN PHẨM

HƯỚNG DẪN GIA HẠN GÓI THUÊ BAO

CODESOFT 2019
LABELVIEW 2019
LABEL MATRIX 2019
PRINT MODULE 2019
SENTINEL 2019

Tải về hướng dẫn này

CODESOFT 2014/2015/2018
LABELVIEW 2014/2015/2018
LABEL MATRIX 2014/2015/2018
PRINT MODULE 2014/2015/2018
SENTINEL 2014/2015/2018

Tải về hướng dẫn này

CODESOFT 2012 
LABELVIEW 2012 
LABEL MATRIX 2012
SENTINEL 2012
BACKTRACK 2012

Tải về hướng dẫn này

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle