Product Selector Tool

Trả lời câu hỏi dưới đây để biết giải pháp ghi nhãn nào của TEKLYNX là phù hợp cho doanh nghiệp của quý vị. Một số câu hỏi có thể được chia làm nhiều phần.

Product Selector Tool
tiến độ

Tìm giải pháp ghi nhãn phù hợp của TEKLYNX cho doanh nghiệp của quý vị.

Product Line Get Started Now
Next
Back Next
Back Next
Back Next
Back Finish
Codesoft

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn CODESOFT là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Việc tạo nhãn mác sẽ đòi hỏi rất ít thời gian với giao diện thông minh của CODESOFT.
 • Quy trình phát triển trình điều khiển máy in liên tục giúp người dùng có thể dễ dàng mua và lắp đặt các máy in mới để sử dụng với CODESOFT.
 • CODESOFT được cung cấp và hỗ trợ trong 25 ngôn ngữ khác nhau và có khả năng in hầu hết mọi loại ngôn ngữ.
Bắt đầu lại từ đầu
Labelview

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn LABELVIEW là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Công cụ Chuyển đổi Nhãn mác: Dễ dàng chuyển đổi các nhãn mác từ phiên bản 8.
 • Form Designer: Giảm lỗi tại thời điểm in bằng cách sử dụng các biểu mẫu in tùy chỉnh.
 • Kết nối Cơ sở Dữ liệu: Nhanh chóng và dễ dàng kết nối đến một cơ sở dữ liệu, tạo truy vấn đến một cơ sở dữ liệu, và quản lý các kết nối cơ sở dữ liệu.
Bắt đầu lại từ đầu
Label Matrix

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn LABEL MATRIX là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Lưu lại hàng loạt: Lưu trữ tất cả các yếu tố thiết kế bên ngoài (hình ảnh, văn bản) của quý vị trong cùng một thư mục với thiết kế nhãn mác để giữ ngăn nắp cho các tập tin của quý vị.
 • Khả năng Văn bản Cao cấp: Dễ dàng bổ sung các đường viền, nền và định dạng độc đáo bao gồm khoảng cách, đường nét hoặc bóng tùy chỉnh.
 • Xem trước Hình In Thực tế: Xem nhiều nhãn mác trong chế độ xem trước để kiểm tra lại độ chính xác trước khi in.
Bắt đầu lại từ đầu
Central CFR

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn CENTRAL CFR là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Dễ dàng thiết kế một nhãn mác sử dụng thông tin từ một tập tin văn bản hoặc cơ sở dữ liệu, hoặc tạo các mã vạch phức tạp như HIBC hoặc GS1 Databar, đáp ứng được tiêu chuẩn của các ngành Bảo hiểm Y tế và Dược phẩm
 • Cho phép quý vị phê duyệt các thiết kế nhãn mác sử dụng chữ ký điện tử, đồng thời cung cấp tính năng bảo mật và truy xuất nguồn gốc tuân theo tiêu chuẩn FDA 21 CFR Part 11
Bắt đầu lại từ đầu
Central GHS

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn CENTRAL GHS là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Dễ dàng thiết kế một nhãn mác sử dụng thông tin từ một tập tin văn bản hoặc cơ sở dữ liệu, để bao gồm các yếu tố dữ liệu tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu GHS
 • Cho phép quý vị phê duyệt các thiết kế nhãn mác sử dụng chữ ký điện tử, giúp quý vị đáp ứng yêu cầu của ngành nghề về tính năng bảo mật nhãn mác và truy xuất nguồn gốc
Bắt đầu lại từ đầu
Central

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn CENTRAL là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Kéo thông tin từ hệ thống hiện tại của quý vị
 • Quản lý hàng trăm máy in tại nhiều địa điểm khác nhau từ một máy chủ duy nhất
 • Tùy chọn báo cáo tùy chỉnh cung cấp toàn bộ lịch sử tài liệu và nhật ký hoạt động
 • Chứa một giao diện người dùng trên trình duyệt để lựa chọn nhãn mác và in
Bắt đầu lại từ đầu
Codesoft SDE

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn CODESOFT + SENTINEL DATA EXCHANGE là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Khả năng thiết kế nhãn mác trực quan với một quy trình nhập liệu giản lược và kết nối cơ sở dữ liệu đơn giản.
 • Tích hợp với nhiều hệ thống và nhiều máy in khác nhau trên toàn môi trường doanh nghiệp của quý vị.
 • In cùng lúc ra nhiều máy in trên mạng lưới của quý vị.
Bắt đầu lại từ đầu
Codesoft SPP

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn CODESOFT + SENTINEL PRINT PACK là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Khả năng thiết kế nhãn mác trực quan với một quy trình nhập liệu giản lược và kết nối cơ sở dữ liệu đơn giản.
 • Tích hợp với nhiều hệ thống và nhiều máy in khác nhau trên toàn môi trường doanh nghiệp của quý vị.
 • In cùng lúc ra nhiều máy in trên mạng lưới của quý vị.
Bắt đầu lại từ đầu
Codesoft Label Archive

Kết quả của Quý vị:

Chúng tôi khuyến nghị gói ghi nhãn CODESOFT + LABEL ARCHIVE là phương án tốt nhất dựa trên ngành nghề và lựa chọn của quý vị.Tìm hiểu thêm về sản phẩm này.

 • Giao diện trực quan, quy trình nhập liệu giản lược, và kết nối cơ sở dữ liệu đơn giản của CODESOFT cho phép người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng thiết kế và in nhãn mác.
 • Cung cấp chức năng mà quý vị cần để đáp ứng tiêu chuẩn FDA và các tiêu chuẩn ngành khác.

Bắt đầu lại từ đầu
 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle