Giải pháp Thiết kế Nhãn mác

Phần mềm Thiết kế Nhãn mác Mã vạch

Các phần mềm xác định sản phẩm của TEKLYNX mang đến những giải pháp phần mềm thiết kế nhãn mác mạnh mẽ, dễ sử dụng cho các ứng dụng riêng lẻ hoặc trên toàn doanh nghiệp. Gói phần mềm mã vạch của chúng tôi cung cấp các tính năng cao cấp cho nhiều loại nhãn mác đa dạng, bao gồm nhãn mác nhiệt và truyền nhiệt, để quý vị có thể xác định đúng sản phẩm trong nhiều hệ thống ứng dụng trong bất cứ ngành nghề nào.


TEKLYNX Codesoft label design software

CODESOFT

 • Thiết kế nhãn mác cao cấp và phần mềm tích hợp
 • Tương thích với các giải pháp doanh nghiệp
 • Hơn 100 hệ thống ký hiệu mã vạch
 • Kết nối cơ sở dữ liệu đa dạng
 • Hỗ trợ UNICODE

+ Tìm hiểu thêm


TEKLYNX Labelview barcode software

LABELVIEW

 • Giao diện trực quan
 • Biểu mẫu in tùy chỉnh được
 • Hơn 100 hệ thống ký hiệu mã vạch
 • Kết nối cơ sở dữ liệu đơn giản

+ Tìm hiểu thêm


TEKLYNX Label Matrix barcode label design software

LABEL MATRIX

 • Thiết kế nhãn mác cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ
 • Giao diện Windows quen thuộc
 • Thuật sĩ giúp đơn giản hóa việc tạo nhãn
 • Giao diện RFID dễ sử dụng

+ Tìm hiểu thêm

 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle