CODESOFT


CODESOFT là phần mềm thiết kế và tích hợp nhãn mác cao cấp có độ linh hoạt, chức năng và hỗ trợ không đối thủ – khiến đây là phần mềm mã vạch tốt nhất cho việc in ấn nhãn mác trong các môi trường doanh nghiệp. Với CODESOFT, quý vị có thể dễ dàng tích hợp công nghệ RFID và in ấn nhãn mác vào quy trình doanh nghiệp của mình, tăng cường cả về hiệu quả lẫn khả năng kiểm soát. Dù mục tiêu của quý vị là quản lý tài sản và tài nguyên, kiểm soát các kênh phân phối và cấp độ kho hàng, theo dõi tài liệu và thẻ RFID, hay quản lý hồ sơ dữ liệu, CODESOFT cũng mang đến một giải pháp cho các dự án ghi nhãn RFID và mã vạch cao cấp nhất của tổ chức quý vị. 

CODESOFT cho phép quý vị kết hợp in ấn nhãn mác và tài liệu, và hỗ trợ nhiều quy định ghi nhãn cụ thể của ngành, bao gồm: GHS, UDI, PTI, dinh dưỡng, dị ứng và nhiều hơn thế nữa.

TEKLYNX cung cấp các sản phẩm máy tính ảo được kiểm tra và hỗ trợ toàn diện duy nhất trong ngành. Chạy CODESOFT VM trên một máy tính ảo với sự yên tâm rằng TEKLYNX luôn có giải pháp phù hợp cho nhu cầu của quý vị. 

Giấy phép Thuê bao của TEKLYNX được cung cấp cho CODESOFT. Tìm hiểu thêm về Giấy phép Thuê bao.

TEKLYNX 2019 Products Are Here!

Thương gia Lợi ích

Tạo nhãn mác trong rất ít thời gian với giao diện thông minh, thuật sĩ hữu ích, và kết nối cơ sở dữ liệu nhanh của CODESOFT. Quý vị có thể nhanh chóng thay đổi các nhãn mác hiện có với tính năng tương tác biến số của CODESOFT.

Sự kết hợp của giao diện trực quan, quy trình nhập liệu giản lược, và kết nối cơ sở dữ liệu đơn giản của CODESOFT cho phép người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng thiết kế và in nhãn mác.

CODESOFT được cung cấp và hỗ trợ trong 25 ngôn ngữ khác nhau và có khả năng in hầu hết mọi loại ngôn ngữ. Nếu quý vị cần in nhãn mác tại các quốc gia khác, CODESOFT cho phép quý vị kết nối một nhãn mác đến dữ liệu UNICODE bất kỳ bao gồm tập tin văn bản, cơ sở dữ liệu và nhiều hơn thế nữa để in ấn.

Quy trình phát triển trình điều khiển máy in liên tục giúp người dùng có thể dễ dàng mua và lắp đặt các máy in mới để sử dụng với CODESOFT. TEKLYNX đã tạo trình điều khiển máy in cho tất cả các nhà sản xuất và mẫu máy in lớn.

CODESOFT có thể được kết hợp với các ứng dụng doanh nghiệp khác của TEKLYNX ví dụ như SENTINEL để in ấn tự động nhãn mác doanh nghiệp, và LABEL ARCHIVE để phê duyệt nhãn mác và lưu trữ bảo mật nhãn mác.

CODESOFT có chức năng cao cấp trong việc mở, sửa và lưu lại các tập tin LABELVIEW trong phần mềm.

LÊN ĐẦU

Thông số Nhanh

Windows® 10, Windows® 8 / 8.1, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, Windows® Server 2012 / 2012 R2, Windows® 7 SP1, Windows® Server 2008 R2 SP1

Quy trình cài đặt đơn giản
Hỗ trợ hơn 3.000 máy in nhiệt và truyền nhiệt, cộng với bất kỳ máy in Windows nào
Hỗ trợ thẻ RFID cao cấp
Hệ thống phải được kết nối đến Internet hoặc có một cổng USB chuyên dụng
Hỗ trợ đồ họa cho hơn 45 định dạng, bao gồm BMP, EPS, GIF, IMG, JPEG, MAC, PCX, TIFF, WPG, và nhiều hơn thế nữa
Hỗ trợ hơn 100 hệ thống ký hiệu mã vạch, dễ dàng tuân thủ các tiêu chuẩn ngành
Kết quả WYSIWYG (Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được) chuẩn xác từ màn hình đến nhãn mác được in ra
CODESOFT VM được hỗ trợ toàn diện, và được kiểm tra để hoạt động trên các máy tính ảo
LÊN ĐẦU

So sánh các Phiên bản của CODESOFT

CODESOFT Lite gói cơ bản của chúng tôi với các tính năng thiết kế nhãn mác và kết nối cơ sở dữ liệu. CODESOFT Lite được cung cấp theo giấy phép người dùng đơn và được giới hạn cho 1 máy in nhiệt.

CODESOFT Pro là gói tầm trung của chúng tôi với các tính năng thiết kế, kết nối cơ sở dữ liệu và ActiveX Basic cơ bản. CODESOFT Pro được cung cấp theo giấy phép người dùng đơn và được giới hạn cho 1 hoặc 3 máy in nhiệt tại một thời điểm, cùng bất kỳ trình điều khiển máy in Windows nào. 

CODESOFT Enterprise có hỗ trợ máy in không giới hạn và được cung cấp theo giấy phép mạng (đa người dùng).  Khi doanh nghiệp của quý vị phát triển, CODESOFT Enterprise có thể được mở rộng để liên tục đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

Hãy để Bảng so sánh này giúp quý vị xác định phiên bản CODESOFT phù hợp cho doanh nghiệp của quý vị.

Lưu ý: Để chạy CODESOFT trên một máy tính ảo, quý vị cần phải mua một Giấy phép VM must be purchased.

Để sử dụng sản phẩm này qua RDP (ứng dụng từ xa / bàn làm việc từ xa), một giấy phép mạng là cần thiết cho các môi trường như Dịch vụ Bàn Làm việc từ Xa (trước đây là Dịch vụ Bảng Điều khiển), Citrix ...

CODESOFT Pro Enterprise
Chung
Phiên bản in x
UNICODE x x
Phiên bản mạng x
Sẵn có sản phẩm cho máy tính ảo (được kiểm tra và hỗ trợ trên các máy tính ảo) x
Chuyển đổi mã máy in x x
Hoàn tác nhiều cấp độ (40) (40)
Tự động Lưu tài liệu x x
Mật khẩu (một cấp) x x
Đối tượng ẩn (không thể in) x x
Nhập định dạng hình x x
Hỗ trợ màu sắc x x
Giảm hình màu sắc x x
Mã vạch hình (Tất cả) (Tất cả)
Mã vạch máy in tự nhiên x x
Mã vạch tròn x
Văn bản Nghệ thuật x x
Rich Text Fields (RTF) x
Listfield x
Điều chỉnh đối tượng x x
Tùy chọn dòng lệnh x
Xem trước nhãn mác x x
Mật khẩu bảo vệ nhiều cấp độ x
Căn chỉnh hai bên x x
Xem trước hình/nhãn mác x x
Hỗ trợ đa ngôn ngữ x x
Xuất nhãn mác ra hình x
Nhập từ FTP x
Tùy chọn gạch nối từ x
In qua TCP/IP x x
Tùy chọn phóng ra khung hình x
Quản lý Thẻ RF x
Hỗ trợ hơn ba máy in (3) Không giới hạn
Khóa/Mở khóa đối tượng x
Quản lý Nguồn Dữ liệu
Đóng dấu ngày linh hoạt x x
Đóng dấu thời gian linh hoạt x x
Đề xuất giá trị/Danh sách Lựa chọn x x
Ảnh hình biến thiên x x
Biến số chung x x
Giá trị từ một tập tin x x
Ký tự thay thế đầu ra x x
Cơ sở đếm (Dec/Alph) (Tất cả)
Bộ đếm liên kết x
Bổ sung một độ chênh vào ngày tháng x x
Tích lũy giá trị x x
Quản lý Cơ sở dữ liệu
Tạo/sửa truy vấn x x
Lưu lại truy vấn x
Xem/in lưới x x
Cơ sở dữ liệu ASCII/ODBC/OLE DB x x
Nhiều bàn x
Bộ lọc cho bàn x x
Quản lý Cơ sở dữ liệu - Tùy chọn Tiêu chuẩn x x
Quản lý Cơ sở dữ liệu - Tùy chọn In Hàng Loạt x x
Chế độ SQL x
Công cụ
Job Modifier x x
Thuật sĩ UCC/EAN 128, Thuật sĩ MaxiCode x x
Tải về phông x x
COMet x x
PortWatch x
Quản lý Người dùng x
Sử dụng Form Viewer để xem các màn hình giao diện người dùng tùy chỉnh đã được tạo với Form Designer x
In Logfile x
Tính Lập trình
ActiveX Basic x x
ActiveX phiên bản 2/Active X phiên bản 1 x
Đọc UFO x x
Quản lý Biểu mẫu
Tùy chỉnh được x x
Đặt định dạng nhập liệu x x
Độ dài tối thiểu của dữ liệu vào x x
Tự động nhắc x x
Tiện ích bổ sung
Tiện ích bổ sung Command File Interpreter (CFI), dành cho phiên bản một người dùng (Giá trị Gia tăng) x x
Quản lý cấu hình POF (Giá trị Gia tăng) x
LÊN ĐẦU
Yêu cầu Hệ thống
Cần đặc quyền Quản trị viên để cài đặt
Hệ điều hành
The following 32-bit or 64-bit platforms are supported:
Windows® 10
Windows® 8 / 8.1
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 / 2012 R2
Windows® 7 SP1
Windows® Server 2008 R2 SP1
Bộ nhớ
2 GB RAM được khuyến nghị
Dung lượng Ổ cứng
Ổ cứng với ít nhất 1,5 GB dung lượng khả dụng
Màn hình
Tối thiểu: 1024 x 768 - Màu sắc Chân thực 32 bit
Phần mềm Hỗ trợ
Microsoft® Internet Explorer 7.0 SP1 hoặc cao hơn
Microsoft® .Net Framework 4.6.1
Adobe Acrobat Reader 9.0 hoặc cao hơn
Yêu cầu Bổ sung
Hệ thống phải được kết nối đến Internet (khóa mềm)
Cổng USB nếu sử dụng một khóa USB (khóa cứng)
Ổ CD-ROM
Chuột
Sách Quảng cáo
CODESOFT - Tập gấp
TEKLYNX 2019 - Có gì mới?
Quy chế của Liên minh Châu Âu (EU) - phương thức ghi nhãn thực phẩm & chất gây dị ứng
Sách Hướng dẫn
Tính Tương thích với Khóa USB & HĐH
CODESOFT - Khả năng tương thích với các Hệ điều hành
CODESOFT - Khả năng tương thích với Dongle (khóa cứng)
Hướng dẫn của Quản trị viên
CODESOFT 2019 - Hướng dẫn cho Quản trị viên
CODESOFT 2018 - Hướng dẫn cho Quản trị viên
CODESOFT 2015 - Hướng dẫn cho Quản trị viên
Sách Hướng dẫn
CODESOFT - Trình biên dịch Tập tin Lệnh
Hướng dẫn Bổ sung
CODESOFT - Hướng dẫn sử dụng COMet
CODESOFT - Hướng dẫn cho Quản trị Cơ sở dữ liệu
CODESOFT - Form Designer
CODESOFT - Form Viewer
Hướng dẫn Cài đặt
CODESOFT 2019 - Tình huống Cài đặt
CODESOFT 2018 - Tình huống Cài đặt
CODESOFT 2015 - Tình huống Cài đặt
Hướng dẫn
CODESOFT 2019 - Hướng dẫn
CODESOFT 2018 - Hướng dẫn
CODESOFT 2015 - Hướng dẫn
Hướng dẫn Sử dụng
CODESOFT 2019 - Hướng dẫn cho người sử dụng
CODESOFT 2018 - Hướng dẫn cho người sử dụng
CODESOFT 2015 - Hướng dẫn cho người sử dụng
Ghi chú Phát hành
CODESOFT - Thông tin Phiên bản
Sách Trắng
Trình điều khiển Máy in Nhãn mác TEKLYNX: Đừng hi sinh chất lượng - Hãy cài đặt niềm tin của quý vị vào chúng tôi
Nghiên cứu Trường hợp
Công ty Lippert Components & Công ty Kinro Xúc tiến Phát triển và Kiểm soát Chi phí với một Giải pháp In ấn và Thiết kế Nhãn mác Cao cấp, Có thể Mở rộng dành cho Doanh nghiệp.
Hệ thống Kiểm tra Bảo hành Mới Đảm bảo Quyền lợi của Tất cả Mọi người
Chụp Dữ liệu và In ấn Nhãn mác từ SAP
SENTINEL đáp lại thách thức ghi nhãn bằng hóa chất trên toàn cầu
Chương trình Kịch bản Tạo Nhãn mác SAP®
SENTINEL Quản lý Dữ liệu ERP để Thúc đẩy việc Ghi nhãn cho Nhóm Bộ lọc Thủy lực của Parker Hannifin
SENTINEL Điều khiển việc Ghi nhãn Toàn cầu cho Tập đoàn Eaton.
Hệ thống in ấn nhãn mác SAP của Chico's sử dụng SENTINEL và CODESOFT của TEKLYNX
Làm sao tôi có thể biết CODESOFT có phù hợp với doanh nghiệp của tôi không?
CODESOFT là lựa chọn tốt nhất cho người dùng thiết kế nhãn mác cao cấp và cần một giải pháp phần mềm mở rộng được. CODESOFT cho phép một công ty làm quen dần với các ứng dụng tự động và tinh tế trong tương lai thông qua khả năng tích hợp các giải pháp TEKLYNX dành cho doanh nghiệp của phần mềm này. CODESOFT là giải pháp mạnh mẽ nhất cho khả năng mở rộng, kết nối dữ liệu, bảo mật và in ấn nhãn mác trên toàn doanh nghiệp.
Liệu tôi có thể chạy CODESOFT trên một máy tính ảo?
Có, TEKLYNX cung cấp các sản phẩm máy tính ảo được kiểm tra và hỗ trợ toàn diện duy nhất trong ngành. Chạy CODESOFT VM trên một máy tính ảo với sự yên tâm rằng TEKLYNX luôn có giải pháp phù hợp cho nhu cầu của quý vị.
CODESOFT tương thích với phần mềm nào của TEKLYNX?
CODESOFT tương thích và được kiểm tra toàn diện là có làm việc với các gói phần mềm TEKLYNX sau:
 • LABEL ARCHIVE cho khả năng truy xuất nguồn gốc và lưu trữ nhãn mác bảo mật.
 • SENTINEL cho giải pháp in ấn nhãn mác tự động cho doanh nghiệp.
 • BACKTRACK cho khả năng tùy chỉnh tài sản và theo dõi kho hàng.
Liệu tôi có thể tích hợp khả năng in ấn nhãn mác vào các ứng dụng ERP, MRP, hoặc Host của mình?
Có, CODESOFT Enterprise có thể kết nối các máy in nhiệt đến máy tính mainframe thông qua bất kỳ mạng doanh nghiệp nào. Phần mềm này cho phép tích hợp dữ liệu, dù nguồn dữ liệu là gì đi nữa. Khả năng kết nối này có thể đạt được thông qua một danh sách đầy đủ các tùy chọn tích hợp, để liên kết đến các gói phần mềm doanh nghiệp phổ biến nhất, hoặc thông qua một giải pháp phần mềm trung gian ví dụ như SENTINEL Data Exchange Server.
CODESOFT hỗ trợ ngôn ngữ gì?
Phạm vi châu Âu, Trung Đông và châu Phi: Tiếng Ả Rập, Tiếng Séc, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Estonia, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Do Thái, Tiếng Hungary, Tiếng Ý, Tiếng Latvia, Tiếng Na Uy, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Rumani, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Phạm vi châu Á: Tiếng Trung (giản thể + phồn thể), Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc.
Tôi cần phiên bản CODESOFT nào?
Có một vài phiên bản CODESOFT để quý vị lựa chọn:
 • CODESOFT Pro là một điểm bắt đầu tuyệt vời để đáp ứng các nhu cầu trước mắt về ghi nhãn của quý vị. CODESOFT Pro chỉ được cung cấp theo giấy phép người dùng đơn và được giới hạn cho 3 máy in.
 • CODESOFT Enterprise có hỗ trợ máy in không giới hạn và được cung cấp theo giấy phép mạng (đa người dùng). Khi doanh nghiệp của quý vị phát triển, CODESOFT Enterprise có thể được mở rộng để liên tục đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
Bảng So sánh các Phiên bản Sản phẩm CODESOFT cung cấp một danh sách chi tiết các tính năng có trong phiên bản Pro và Enterprise.

Nếu quý vị vẫn cần trợ giúp để lựa chọn phần mềm của mình, hãy để người đại diện giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ trong việc xác định các nhu cầu và yêu cầu của quý vị. Vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.
Liệu tôi có thể dùng thử CODESOFT trước khi mua phần mềm này?
Có, quý vị có thể tải về một bản dùng thử miễn phí của CODESOFT để trải nghiệm các chức năng của sản phẩm. Bản dùng thử có thể chạy trong chế độ CODESOFT Enterprise hoặc CODESOFT Pro. Bản dùng thử có thể được dùng trong 30 ngày hoặc cho 100 lần thực thi chương trình.

Các giới hạn duy nhất của bản dùng thử là:
 • In ra Tập tin: Trong phiên bản dùng thử, quý vị không thể viết mã máy in ra một tập tin văn bản thay vì gửi nó đến máy in.
 • In ra Ảnh: Trong phiên bản dùng thử, quý vị không thể xuất một nhãn mác ra định dạng đồ họa.
 • ActiveX: Trong phiên bản dùng thử, quý vị không thể tự động hóa in ấn từ một ứng dụng khác sử dụng điều khiển của ActiveX.
TEKLYNX khuyến khích quý vị tải về một bản dùng thử của CODESOFT trước khi mua để đảm bảo sản phẩm là phù hợp cho tổ chức của quý vị. TEKLYNX không chấp nhận hoàn lại sản phẩm cho các sản phẩm đã mở hộp, hoặc tải về phần mềm điện tử.

Khi quý vị quyết định mua CODESOFT, quý vị sẽ nhận được một mã kích hoạt cho phép quý vị chuyển đổi bản dùng thử của mình thành sản phẩm được cấp phép đầy đủ. Quý vị sẽ không cần phải cài đặt lại chương trình.
Tôi có thể mua CODESOFT ở đâu?
CODESOFT được bán thông qua một mạng lưới toàn cầu gồm hơn 1.500 nhà bán lẻ và đơn vị tích hợp.

Để tìm một nhà bán lẻ ở gần quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi qua mạng hoặc gọi cho văn phòng TEKLYNX ở khu vực của quý vị.
Liệu tôi có nên mua một Giấy phép Thuê bao TEKLYNX?
Mọi tổ chức đều có các nhu cầu khác nhau. Hãy nói chuyện với nhà bán lẻ của quý vị ngay hôm nay để xác định liệu một Giấy phép Thuê bao TEKLYNX có là phù hợp cho doanh nghiệp của quý vị!

Nhấn vào đây để tìm hiểu về các lợi ích của Giấy phép Thuê bao.
 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle