Tùy chọn Giấy phép

CODESOFT 2018, PRINT MODULE 2018, SENTINEL 2018, LABELVIEW 2018, LABEL MATRIX 2018

Ở khu vực châu Á, có 4 loại giấy phép được cung cấp với các điều kiện như dưới đây. Khi quý vị đặt hàng một sản phẩm, quý vị phải nêu rõ loại giấy phép mình cần. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đơn vị phân phối TEKLYNX của quý vị.

LOẠI GIẤY PHÉP

ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP

Trọn đời hoặc Thuê bao

Phần mềm Trực tuyến

Sẵn có cho mọi phiên bản của dòng sản phẩm 2018
- Cố định cần kết nối internet để sử dụng phần mềm.
- 5 lượt chuyển nhượng giấy phép* có thể được thực hiện.
- Nếu máy tính được cấp phép bị hỏng, thất lạc hoặc mất cắp, giấy phép có thể được kích hoạt lại tối đa 2 lần. Việc sử dụng giấy phép trên 2 máy tính hoặc nhiều hơn là vi phạm Thỏa thuận Giấy phép Phần mềm.

Phần cứng

Sẵn có cho mọi phiên bản của dòng sản phẩm 2018, ngoại trừ các sản phẩm VM
- Cần một cổng USB khả dụng.
- Phần mềm sẽ chỉ hoạt động khi khóa cứng được kết nối.
- Nếu khóa cứng bị hỏng, thất lạc hoặc mất cắp, giấy phép sẽ không còn hiệu lực.
- Nếu quý vị cần một giấy phép LPT, hãy liên hệ với chúng tôi

Phần mềm Bạch kimSẵn có cho mọi phiên bản của dòng sản phẩm 2018
- Kết nối Internet là cần thiết để bắt đầu phần mềm.
- Không cần kết nối Internet để sử dụng phần mềm.
- 7 lượt chuyển nhượng giấy phép* có thể được thực hiện.
- Nếu máy tính được cấp phép bị hỏng, thất lạc hoặc mất cắp, giấy phép có thể được kích hoạt lại tối đa 4 lần. Việc sử dụng giấy phép trên 2 máy tính hoặc nhiều hơn là vi phạm Thỏa thuận Giấy phép Phần mềm.

Phần mềm Ngoại tuyếnSẵn có cho mọi phiên bản của dòng sản phẩm 2018
- Không cần kết nối Internet để sử dụng phần mềm.
- 5 lượt chuyển nhượng giấy phép* có thể được thực hiện trong mỗi kỳ hạn thuê bao.
- Nếu máy tính được cấp phép bị hỏng, giấy phép có thể được tái kích hoạt với điều kiện không lạm dụng phần mềm.
- Việc sử dụng giấy phép trên 2 máy tính hoặc nhiều hơn là vi phạm Thỏa thuận Giấy phép Phần mềm.


* Chuyển nhượng giấy phép có nghĩa là quý vị tự nguyện di chuyển một giấy phép từ một máy tính sang máy tính khác, sử dụng công cụ License Manager được tích hợp trong phần mềm.

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle