Giải pháp Quản lý Nhãn mác cho Doanh nghiệp

TEKLYNX chuyển hóa in ấn nhãn mác để bàn thành một giải pháp ghi nhãn cho doanh nghiệp đích thực trong một môi trường máy chủ. Thông qua phần mềm thiết kế nhãn mác tập trung, TEKLYNX cung cấp các giải pháp in ấn tự động, phê duyệt theo cấp bậc, và in ấn đích thực qua Internet, đồng thời đơn giản hóa việc quản trị với các giấy phép được quản lý cho máy scan và máy in.


TEKLYNX Central barcode design software

TEKLYNX CENTRAL

 • Kết hợp công nghệ đã được minh chứng từ các phần mềm thiết kế mã vạch, in ấn nhãn mác và theo dõi của TEKLYNX vào một giải pháp duy nhất hỗ trợ môi trường sản xuất của quý vị
 • Cung cấp giấy phép điều phối cho tất cả các ứng dụng TEKLYNX của quý vị
 • Mobile label printing app available for iOS and Android

+ Tìm hiểu thêm


TEKLYNX Central CFR - 21 cfr part 11 compliant

TEKLYNX CENTRAL CFR

 • Giúp tổ chức của quý vị đáp ứng được tiêu chuẩn tuân thủ FDA và các quy định khác về khoa học đời sống
 • Cung cấp một hệ thống quản lý nhãn mác và kiểm soát kho hàng tích hợp, được thiết kế chuyên để đáp ứng tiêu chuẩn 21 CFR Phần 11 và các yêu cầu khác

+ Tìm hiểu thêm


TEKLYNX Central GHS compliance software

TEKLYNX CENTRAL GHS

 • Giúp tổ chức của quý vị đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn hóa chất
 • Cung cấp một hệ thống quản lý nhãn mác và kiểm soát kho hàng tích hợp, được thiết kế chuyên để đáp ứng các quy định GHS

+ Tìm hiểu thêm


TEKLYNX Sentinel label printing software

SENTINEL

 • In ấn nhãn mác tự động trên toàn doanh nghiệp từ một địa điểm trung tâm
 • Giải nén dữ liệu từ bất kỳ hệ thống ERP nào bất kể định dạng
 • Tích hợp với nhiều hệ thống và máy in khác nhau trên toàn môi trường doanh nghiệp của quý vị
 • Thiết kế nhãn mác với phần mềm thiết kế nhãn mác CODESOFT

+ Tìm hiểu thêm


PRINT MODULE

 • Một giải pháp tự động hóa in ấn nhãn mác với chi phí phải chăng
 • Có thể tự động hóa cho 6 máy in cùng lúc
 • Là một ứng dụng xử lý đa nhiệm, phần mềm này cho phép quý vị quản lý hai quy trình in riêng biệt (môi trường ảo không được hỗ trợ)
 • In các nhãn mác được thiết kế với CODESOFT

+ Tìm hiểu thêm


TEKLYNX Label Archive label tracking software

LABEL ARCHIVE

 • Giải pháp lưu trữ, phê duyệt, lịch sử và bảo mật hoàn chỉnh cho các môi trường thiết kế và sản xuất nhãn mác RFID và mã vạch
 • Các lớp truy xuất nguồn gốc cho quy trình thiết kế và in ấn nhãn mác
 • Đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát thay đổi
 • Làm việc với phần mềm thiết kế nhãn mác CODESOFT

+ Tìm hiểu thêm

 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle