Giải pháp Thu thập Dữ liệu Mã vạch

Các gói phần mềm mã vạch TEKLYNX có thể quản lý hiệu quả mọi nhu cầu về theo dõi, điện toán di động và thu thập dữ liệu của quý vị. Chức năng truy xuất nguồn gốc, báo cáo đầy đủ, và cơ sở dữ liệu hệ thống có khả năng tùy chỉnh toàn diện cho phép quý vị theo dõi chính xác địa điểm, chuyển động, hoặc ứng dụng của bất kỳ mục nào trong thư viện kho hàng của mình, tiết kiệm thời gian và nhân lực đóng gói cho quý vị.


TEKLYNX Backtrack barcode tracking software

BACKTRACK

  • Các khuôn mẫu ứng dụng tạo bởi thuật sĩ
  • Cơ sở dữ liệu theo dõi tùy chỉnh được
  • Cung cấp chức năng báo cáo không giới hạn
  • Khả năng thiết kế nhãn mác sử dụng LABEL MATRIX, LABELVIEW, hoặc CODESOFT

+ Tìm hiểu thêm

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle