Đào tạo & Hội thảo Web

TEKLYNX nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo cho cả những người dùng đầu cuối và nhà bán lẻ. Chúng tôi có các khóa đào tạo về việc cài đặt, cấu hình, tích hợp và sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Việc đào tạo được thực hiện tại thực địa (địa điểm của quý vị) hoặc tại trung tâm đào tạo của TEKLYNX ở Singapore. Các phiên đào tạo kéo dài từ 1 đến 2 ngày, tùy thuộc vào chương trình đào tạo & sản phẩm được lựa chọn.

Các bản ghi hội thảo web có thể được tải về theo yêu cầu.

ĐÀO TẠO SẢN PHẨM

Để biết các chủ đề được thảo luận trong khóa đào tạo sản phẩm, hãy tải về lịch chương trình dưới đây. Chúng tôi có thể thay đổi lịch chương trình để đáp ứng yêu cầu cụ thể của công ty quý vị.

CODESOFT / LABELVIEW

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

HỘI THẢO WEB

Lưu ý: các hội thảo web chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh

Làm Nhiều Hơn với Ít Công sức Hơn: Đẩy mạnh Sản xuất Tinh gọn với Phần mềm Ghi Nhãn

Chuyển hóa việc Kinh doanh Thông qua Tích hợp Toàn Hệ thống

Tour Giới thiệu Sản phẩm TEKLYNX: Quý vị đã đạt đến Đỉnh cao Thành công của mình?

Lợi ích của việc Quản lý Nhãn mác Doanh nghiệp

Lợi ích và Xu hướng của Tự động hóa In ấn

Vượt qua Ba Thách thức Phổ biến trong Kinh doanh với TEKLYNX CENTRAL

Đơn giản hóa Quy trình In ấn Nhãn mác của quý vị với TEKLYNX CENTRAL

Hội thảo Web về Phần mềm Theo dõi và Bảo mật LABEL ARCHIVE

Hội thảo Web về Phần mềm Theo dõi Kho hàng và Tài sản BACKTRACK

Hội thảo Web về Phần mềm In ấn phía Máy chủ SENTINEL

Hội thảo web theo yêu cầu về TEKLYNX CENTRAL

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle