Tour Giới thiệu Sản phẩm TEKLYNX: Quý vị đã đạt đến Đỉnh cao Thành công của mình?

Tải về hội thảo web trực tuyến của TEKLYNX, được trình bày bởi Nick Recht, Giám đốc Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX, và David Kane, Giám đốc Sản phẩm Thiết kế Nhãn mác TEKLYNX. Trong hội thảo web này, Tour Giới thiệu Sản phẩm TEKLYNX: Quý vị đã đạt đến Đỉnh cao Thành công của mình?, Nick và Dave sẽ dẫn quý vị qua một bài giới thiệu trực tiếp về tất cả các sản phẩm của TEKLYNX, dành cho các môi trường ghi nhãn từ đơn giản đến phức tạp, và giải thích cách để doanh nghiệp của quý vị phát huy được toàn bộ tiềm năng phát triển về mặt nhãn mác với TEKLYNX. 

Các Luận điểm:

  • Chứng kiến vận hành thực tiễn của bộ chuyển đổi nhãn hiệu
  • Dùng thử nhanh, TRỰC TIẾP tất cả các ứng dụng của TEKLYNX
  • Tình huống sử dụng sản phẩm ứng với môi trường ý tưởng
  • Xem lại tháp sản phẩm 
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle