Vận tải & Hậu cần

Duy trình vận hành các quy trình và xuất xưởng sản phẩm bằng phần mềm hậu cần RFID TEKLYNX...

Bất kể nguyên nhân là giảm hoặc dừng quy trình, tình huống tốn kém nhất có thể xảy ra tại một công ty vận tải và hậu cần. TEKLYNX luôn cam kết cung cấp giải pháp ghi nhãn tích hợp với các hệ thống hiện có và đủ linh hoạt để tạo ra loại nhãn mà bạn cần vào lúc cần đến. 

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Ứng dụng

  • Sản xuất sản phẩm mã vạch và nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), nhãn thùng hàng và pa-let tuân thủ thông số kỹ thuật trong ngành và đáp ứng yêu cầu về ghi nhãn tuân thủ.
  • Trải nghiệm khả năng theo dõi hàng lưu kho theo thời gian thực khi quản lý và theo dõi chính xác hàng lưu kho trong nhiều địa điểm một cách dễ dàng
  • Tích hợp phương thức in nhãn, theo dõi hàng lưu kho và thu thập dữ liệu trên di động bằng các hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Quản lý hàng lưu kho từ nhà cung cấp cho đến quy trình sản xuất, cho đến khách hàng cuối cùng
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle