Chế tạo Công nghệ

Kiểm soát chi phí gia tăng và thay đổi thời tiết với các giải pháp ghi nhãn sản phẩm công nghệ cao TEKLYNX.

Trong một ngành công nghiệp mang tính cách mạng, điều quan trọng là phải nhanh nhẹn và bắt kịp những thay đổi. Các giải pháp ghi nhãn TEKLYNX tạo cơ hội giúp cấu hình và tích hợp với các hệ thống hiện có nhằm đảm bảo độ chính xác trên toàn cầu.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Với các giải pháp phần mềm của TEKLYNX, quý vị có thể đảm bảo sự linh hoạt và cập nhật của những ứng dụng đòi hỏi cao nhất về dữ liệu với công nghệ đang thay đổi mỗi ngày.

Ứng dụng

  • Tích hợp hoạt động theo dõi hàng lưu kho và in nhãn vào các hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Nhận dạng sản phẩm lỗi để thu hồi nhờ phương thức ghi nhãn sản phẩm
  • Theo dõi chính xác hàng lưu kho đang có nhằm giúp hoạch định thứ cần thiết cho công việc hiện tại và sau này
  • Thiết kế nhãn sản phẩm có số và mã vạch Stock Keeping Unit (SKU)
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle