Vận Chuyển & Nhận hàng

Phần mềm UCC 128 TEKLYNX cung cấp giải pháp hoàn hảo với nhiều sản phẩm nhận dạng, theo dõi, và di động mang lại khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thiết kế và in nhãn hiệu suất cao có thể tích hợp hoàn hảo với hệ thống doanh nghiệp hiện tại của mình? Bạn không cần phải tìm kiếm thêm nữa. Các giải pháp phần mềm TEKLYNX cho phép duy trì hiệu suất cao, giảm sai sót, và tăng Khả năng Hoàn Vốn (Return on Investment (ROI)). Các giải pháp của chúng tôi có thể giúp các công ty trong mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ các nhà cung cấp nguyên liệu thô cho đến khách hàng cuối cùng, với một loạt các ứng dụng rộng rãi từ Quản lý Hàng Lưu kho cho, Sản xuất cho đến Giao hàng cho Khách hàng.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Các giải pháp phần mềm của TEKLYNX cho phép quý vị giản lược hóa quy trình vận chuyển và nhận hàng của mình, trong khi vẫn giữ năng suất làm việc ở mức cao, giảm thiểu lỗi và tăng ROI.

Ứng dụng

  • Tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn trên các-tông của các nhà bán lẻ dựa trên đặc điểm kỹ thuật của loại nhãn Uniform Commercial Code (UCC) 128
  • Thiết kế nhãn sản phẩm có số và mã vạch Stock Keeping Unit (SKU)
  • Tích hợp với Electronic Data Interchange (EDI) của khách hàng bằng cách sử dụng thông báo hàng đến sớm mã UCC 128
  • Tích hợp phương thức in nhãn mã vạch chất lượng cao với các hệ thống Doanh nghiệp và xử lý in nhãn khối lượng lớn
  • Theo dõi chính xác hàng lưu kho đang có nhằm giúp hoạch định thứ cần thiết cho công việc hiện tại và sau này
  • Theo dõi nguyên liệu từ thời điểm nhập vào nhà máy cho đến qu trình sản xuất và thậm chí là khi được lắp ráp thành sản phẩm hoàn thiện
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle