Bán lẻ

Phần mềm nhãn hàng lưu kho bán lẻ để in, gắn thẻ, và theo dõi.

TEKLYNX cung cấp rất nhiều giải pháp phần mềm phục vụ cho việc thiết kế và in ấn thẻ giá sản phẩm và nhãn vận chuyển giúp đáp ứng các yêu cầu ghi mã vạch và ghi nhãn tuân thủ trong Ngành Công nghiệp Bán lẻ. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh theo những thay đổi trong yêu cầu về ghi nhãn nhờ các giải pháp linh hoạt và dễ cấu hình của chúng tôi.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Việc thiết kế và in ấn mác giá sản phẩm và nhãn mác vận chuyển để đáp ứng tiêu chuẩn rất đơn giản với các giải pháp ghi nhãn của TEKLYNX.

Ứng dụng

  • Thẻ treo sản phẩm
  • Nhãn vận chuyển
  • Nhãn bao bì
  • Tích hợp hoạt động theo dõi hàng lưu kho và in nhãn vào các hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle