Sản xuất

Phần mềm sản xuất mã vạch TEKLYNX tạo ra các loại nhãn sản phẩm có số SKU và mã vạch, thực hiện in cho một hoặc hàng trăm máy in, hỗ trợ các hệ thống ERP, WMS, hoặc MRP.

Chìa khóa cho sự thành công của bất kỳ công đoạn sản xuất nào chính là việc nhận dạng chính xác hàng hóa được sản xuất. Từ nhãn pa-let đến thẻ thùng các-tông, nhãn hàng, và nhãn vận chuyển tuân thủ bên bán, các giải pháp phần mềm TEKLYNX có thể đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn nhận dạng của bất kỳ cơ sở sản xuất nào.

Dù bạn cần một giải pháp ghi nhãn riêng hay tích hợp vào hệ thống Doanh nghiệp hiện có, TEKLYNX cung cấp tính năng thiết kế nhãn cao cấp, khả năng kết nối máy chủ, và phần mềm thu thập dữ liệu để hỗ trợ môi trường sản xuất của bạn.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Chúng tôi đã đòi hỏi rất nhiều từ TEKLYNX, và họ đã đáp lại thách thức đó. Chúng tôi đã cắt giảm chi phí lao động, công nghệ thông tin và hành chính trong hoạt động của hơn 30 địa điểm trên toàn quốc và đã tăng số máy in của chúng tôi từ 1 đến 140 kể từ khi triển khai giải pháp của TEKLYNX. Sự phát triển này là bằng chứng cho thấy SENTINEL với CODESOFT đã hỗ trợ như thế nào cho sự phát triển của một doanh nghiệp.

- Jim Archambault,Trưởng Dự án của Lippert Components, Inc. & Kinro, Inc.

Ứng dụng

  • Nhanh chóng và dễ dàng thiết kế và in nhãn sản phẩm, nhãn pa-let hay kệ hàng, nhãn tuân thủ, và nhãn vận chuyển và nhập hàng đáp ứng nhiều thông số kỹ thuật công nghiệp
  • Kết nối dữ liệu từ một hệ thống máy chủ để in nhãn mã vạch
  • Xử lý hàng trăm yêu cầu in ấn dành cho hàng trăm máy in, hoạt động hoàn hảo trên các hệ thống Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Management System (WMS), hoặc Manufacturing Resource Planning (MRP)
  • Thiết kế nhãn sản phẩm có số và mã vạch Stock Keeping Unit (SKU)
  • Tích hợp phương thức in nhãn mã vạch với các hệ thống Doanh nghiệp và xử lý in nhãn khối lượng lớn
  • Theo dõi chính xác hàng lưu kho đang có nhằm giúp hoạch định thứ cần thiết cho công việc hiện tại và sau này
  • Theo dõi nguyên liệu từ thời điểm nhập vào nhà máy cho đến qu trình sản xuất và thậm chí là khi được lắp ráp thành sản phẩm hoàn thiện
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle