Khoa học Sự sống

TEKLYNX có thể giúp bạn tuân thủ các yêu cầu của liên bang về Chữ ký Điện tử và Theo dõi.

TEKLYNX hiểu rằng các tổ chức Khoa học Sự sống đang phải đối mặt với nhiều quy định đặc biệt về các quy trình ghi nhãn. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các tổ chức tuân thủ các quy định kể trên. Giải pháp doanh nghiệp của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để giúp các công ty hoạt động trong lĩnh vực Khoa học Sự sống tuân thủ Bộ luật Quy định Liên bang 21 Khoản 11 (Code of Federal Regulations (CFR) Part 11), trên cơ sở tích hợp hoàn hảo với toàn bộ doanh nghiệp và cực kỳ dễ cấu hình.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

TEKLYNX CENTRAL CFR đã được phát triển từ một nền tảng ứng dụng vững chắc và trang bị các chức năng để tích hợp liền mạch vào toàn thể doanh nghiệp được quản lý. Các công ty dược, các phòng thí nghiệm có khối lượng công việc lớn và các tổ chức khác đòi hỏi một Hệ thống Quản lý Chất lượng nghiêm ngặt sẽ thấy rằng tính năng Xác thực của sản phẩm mới này trong môi trường người dùng đầu cuối của họ là vô cùng đơn giản.

- Tony Raymond,Cố vấn/Chủ tịch của New Harbor SQA

Ứng dụng

  • Y học và Ghi nhãn Thuốc
  • Nhận dạng thành phần thuốc
  • Tuân thủ U.S. Food & Drug Administration (FDA) 21 CFR Khoản 11 compliance
  • Theo dõi mẫu phòng thí nghiệm
  • Nhận dạng thiết bị y tế
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle