Thực phẩm & Đồ uống

Hãy tập trung vào sự hài lòng của khách hàng và giá trị còn các quy trình ghi nhãn đã có phần mềm nhãn thực phẩm TEKLYNX đảm nhận.

Các yêu cầu về nhãn mác trong ngành công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống (Food & Beverage (FAB)) có thể thường phức tạp và thay đổi theo từng sản phẩm. TEKLYNX hiểu rõ các yêu cầu đặc biệt của bạn và cung cấp các sản phẩm phần mềm giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình ghi nhãn, bắt đầu từ khâu thiết kế nhãn. Dù bạn có quy trình ghi nhãn đơn giản hay phức tạp, bạn đều có thể đáp ứng hầu hết bất kỳ yêu cầu ghi nhãn tuân thủ thực phẩm nào cùng với TEKLYNX.

Các giải pháp của chúng tôi giúp quý vị có thể dễ dàng tuân thủ EU 1169/2011 và các quy định quốc tế về thông tin nhãn mác rõ ràng đối với các tác nhân dị ứng, dinh dưỡng và thực phẩm.

 

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Chúng tôi muốn làm việc với một công ty biết rất rõ về sản phẩm của họ và có một bảng thành tích, và TEKLYNX thỏa mãn được yêu cầu này.

- Greg Nelson,Đồng Sáng lập của Genesis

Ứng dụng

  • Đáp ứng nhiều yêu cầu về nhận dạng của Food & Drug Administration (FDA)
  • Ghi nhãn đồ chứa
  • Nhãn vận chuyển
  • Tích hợp hoạt động theo dõi hàng lưu kho và in nhãn vào các hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle