Năng lượng & Tiện ích

Kiểm soát ngành công nghiệp hay biến động bằng phần mềm ghi nhãn tiện ích TEKLYNX.

Xét đến tính biến động và thay đổi nhu cầu trong ngành này, điểm quan trọng là phải ưu tiên những quy trình kinh doanh mà bạn có thể kiểm soát. Phần mềm ghi nhãn TEKLYNX giúp yêu cầu này trở nên khả thi. Phần mềm của chúng tôi có thể được cấu hình cho bất kỳ môi trường nào – dù đơn giản hay phức tạp – và có thể tự động hóa toàn bộ quy trình ghi nhãn nhằm giảm tối đa lỗi. 

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Các giải pháp phần mềm của TEKLYNX mang đến khả năng ưu tiên quy trình kinh doanh trong một ngành công nghiệp thiếu ổn định. Bằng cách tự động hóa quy trình ghi nhãn của quý vị, các lỗi sẽ được giảm thiểu và ngay cả một môi trường phức tạp nhất cũng có thể được kiểm soát.

Ứng dụng

  • Ghi nhãn Dây điện
  • Gán thẻ Van
  • Nhãn an toàn
  • Đánh dấu đường ống
  • Nhãn thiết bị bảo hộ cá nhân (Personal protective equipment (PPE))
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle