Sản phẩm Tiêu dùng

TEKLYNX cung cấp phần mềm nhãn GS1-128 giúp cải thiện hiệu quả và tăng năng suất để phục vụ khách hàng của bạn.

Khách hàng luôn thay đổi ý nghĩ và sự cạnh tranh không ngừng phát triển. Bạn cần một sản phẩm bắt kịp xu thế giúp đáp ứng sự mong đợi của khách hàng của mình – chúng tôi có thể giúp bạn làm điều đó bằng cách tích hợp vào các hệ thống hiện hành và tự động hoá quy trình ghi nhãn phức tạp của bạn.  Tăng cao sự hài lòng chung của khách hàng và bắt đầu cải thiện quy trình ghi nhãn của bạn.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Trong năm trước, chúng tôi đã làm mới một số phần cứng và phần mềm, đồng thời nâng cấp các máy chủ ở Mỹ và châu Âu. Chúng tôi vẫn có một nhóm kỹ thuật đang nâng cấp các địa điểm lên SAP. Trong quá trình chuyển đổi, họ sẽ chuyển sang hệ thống tiêu chuẩn, bao gồm nhãn mác và nâng cấp mạng.

- Quản lý Dự án,Nhà sản xuất Thực phẩm & Hương thơm

Ứng dụng

  • Ghi nhãn sản phẩm
  • Tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn trên các-tông của các nhà bán lẻ dựa trên đặc điểm kỹ thuật của loại nhãn GS1-128
  • Tích hợp hoạt động theo dõi hàng lưu kho và in nhãn vào các hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ ghi nhãn
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle