Hóa chất & Dầu khí

Phần mềm ghi nhãn TEKLYNX NFPA giúp các công ty nhận diện các chất độc hại từ quá trình sản xuất cho đến vận chuyển và tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn hóa chất.

Việc tạo nhãn chính xác và an toàn rất quan trọng khi việc xử lý các vật liệu hóa chất. TEKLYNX thiết kế một giải pháp doanh nghiệp đặc biệt dành cho ngành công nghiệp hóa chất cho phép các công ty đáp ứng yêu cầu của Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) mà không cần quản lý nhiều hệ thống. TEKLYNX cung cấp phương thức theo dõi chi tiết, dễ dàng kiểm tra hoạt động ghi nhãn nhằm giúp bạn duy trì khả năng kiểm soát môi trường của mình.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Giải pháp doanh nghiệp cụ thể cho ngành này cho phép các tổ chức có thể quản lý tập trung giải pháp ghi nhãn của họ. Đối với khách hàng của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với một luồng công việc đơn giản hơn, chi phí vận hành thấp hơn cùng sự tự tin khi sử dụng công nghệ ghi nhãn đã được minh chứng của TEKLYNX.

- Thierry Mauger, Giám đốc Điều hành,TEKLYNX International

Ứng dụng

  • Nhận diện các đồ chứa sản phẩm có khả năng nguy hiểm (thùng trộn sơn, công-ten-nơ vận chuyển, bồn chứa)
  • Tạo nhãn dấu hiệu nguy hiểm National Fire Protection Association (NFPA)
  • In thông tin Rủi ro & An toàn (Risk & Safety (R&S)) trên nhãn
  • Duy trì dữ liệu an toàn quản lý nhãn tập trung
  • Loại bỏ thời gian lãng phí và lỗi ghi nhãn
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle