Ô-tô

Từ các loại nhãn tuân thủ, công đoạn đánh dấu chi tiết bộ phận cho đến vận chuyển và nhập hàng lưu kho, các sản phẩm phần mềm nhãn AIAG TEKLYNX giúp sắp hợp lý hóa quy trình sản xuất, tăng năng suất và giảm chi phí.

Trong ngành công nghiệp có truyền thống duy trì tiêu chuẩn cao về chất lượng của các quy trình sản xuất và vận chuyển, phương thức ghi nhãn nhất thiết phải phù hợp và chính xác. Các giải pháp phần mềm TEKLYNX cung cấp mô hình quản lý tập trung cho các quy trình ghi nhãn của bạn, cho phép áp dụng các biện pháp kiểm soát bổ sung trong môi trường của bạn nhằm giảm áp lực để không ngừng cải thiện chất lượng, giảm chi phí và tăng năng xuất.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price
automotive

Nếu chúng tôi có một nghìn đề mục trên một danh sách chọn, chúng tôi có thể in ra các nhãn mác chính xác.

- Quản lý Dự án,Nhà cung cấp các công cụ hậu mãi cho ô tô

Ứng dụng

  • Thiết kế và in nhãn mã vạch tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành ô tô, như các tiêu chuẩn Odette International, Automotive Industry Action Group (AIAG), GM v.v...
  • Nhận diện thành công và nhập hàng lưu kho ngàn chi tiết
  • Tự động tạo nhãn mã vạch từ một máy chủ in
  • Nhận diện hàng ngàn chi tiết, 24 giờ một ngày, mọi nơi trên toàn thế giới và nhập hàng lưu kho để phân phối
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle