Đã có trình điều khiển máy in mới – Zebra EPL

03 五月 2018

TEKLYNX đã phát hành các trình điều khiển máy in mới cho những mẫu máy in sau đây. Quý vị có thể tải chúng về từ DSP (Driver Service Pack).

Lưu ý: Hãy kiểm tra tính tương thích của trình điều khiển máy in với phần mềm ghi nhãn của quý vị. Tính tương thích có thể được kiểm tra trên DSP trước khi quý vị tải về trình điều khiển.

Tải về từ DSP ngay.

Gia đình ZEBRA

Zebra QLn220 EPL
Zebra QLn320 EPL
Zebra QLn420 EPL

Zebra ZD420 EPL (203dpi)
Zebra ZD420 EPL (300dpi)

Zebra ZD620 EPL (203dpi)
Zebra ZD620 EPL (300dpi)

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle