Hiện đã có các trình điều khiển máy in mới

19 六月 2018

TEKLYNX đã phát hành các trình điều khiển máy in mới dành cho những mẫu máy in sau đây. Có thể tải về từ DSP (Driver Service Pack).

Ghi chú: Hãy kiểm tra tính tương thích của trình điều khiển máy in với phần mềm ghi nhãn mã vạch của quý vị. Có thể kiểm tra tính tương thích trên DSP trước khi tải về trình điều khiển.

Tải về trình điều khiển từ DSP ngay bây giờ.

Dòng BRADY

I7100 - 300
I7100 - 300P
I7100 - 600
I7100 - 600P

Dòng ALFAService

XP1 1000HD
XP1 1000XD
XP1 2000HD
XP1 2000XD
XP1 3000HD
XP1 3000XD
XP1 4000HD
XP1 4000XD
XP1 5000HD
XP1 5000XD
XP1 6000HD
XP1 6000XD
XP1 7000HD
XP1 7000XD
XP1 8000HD
XP1 8000XD
XP2 1000XD
XP2 2000XD
XP2 3000XD
XP2 4000XD
XP2 5000XD
XP2 6000XD
XP2 7000XD
XP2 8000XD

Dòng VIDEOJET

Dataflex 6330 53mm Intermittent
Dataflex 6330 53mm Continuous
Dataflex 6530 53mm Intermittent
Dataflex 6530 53mm Continuous
Videojet VJ 8520

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle