Các Địa điểm Toàn cầu của Công ty Phần mềm Nhãn Mã vạch TEKLYNX

Châu Á Thái Bình Dương /

Văn phòng Singapore
Teklynx Software Pte Ltd

18 Sin Ming Lane #07-03
Midview City
Singapore 573960

Thông tin Chung:
ĐT: +65 6908 0960
Fax: +65 6694 4500

Phòng Bán hàng:
E-mail: sales@teklynx.asia

Hỗ trợ Kỹ thuật:
E-mail: technicalsupport@teklynx.asia


Trung Đông

Văn phòng Pháp
Trụ sở Châu Âu

Chemin de Naréoux
32000 Auch 
France

Thông tin Chung:
ĐT: +33 (0) 562 601 080
Fax: +33 (0) 562 601 089

Phòng Bán hàng:
E-mail: teklynx_sales@teklynx.frBắc, Nam & Tây Âu

Văn phòng Pháp
Trụ sở Châu Âu

Chemin de Naréoux
32000 Auch 
France

Thông tin Chung:
ĐT: +33 (0) 562 601 080
Fax: +33 (0) 562 601 089

Phòng Bán hàng:
E-mail: teklynx_sales@teklynx.fr


TRUNG & ĐÔNG ÂU / ĐỨC / THỤY SĨ

Văn phòng Đức
Axlerhof 12
40721 Hilden
Germany

Thông tin Chung:
ĐT: +49 (0) 2103 2526 0
Fax: +49 (0) 2103 2526 26

Phòng Bán hàng:
E-mail: info_gr@teklynx-int.comMỹ / Canada / Trung & Nam Mỹ / Australia & New Zealand

Văn phòng Mỹ - Milwaukee
501 W Northshore Drive 
Suite H-380
Glendale WI 53217
USA

Thông tin Chung:
ĐT: +1 (414) 837 4800
Fax: +1 (414) 837 4801

Hỗ trợ Kỹ thuật:
ĐT: +1 (414) 837 4777

Dịch vụ Khách hàng:
ĐT: +1 (414) 837 4800 
customersupport@teklynx.com

Website:
http://www.teklynx.com


Châu Á Thái Bình Dương / Trung Quốc / Ấn Độ / Nhật Bản

Văn phòng Singapore
Teklynx Software Pte Ltd

18 Sin Ming Lane #07-03
Midview City
Singapore 573960

Thông tin Chung:
ĐT: +65 6908 0960
Fax: +65 6694 4500

Phòng Bán hàng:
E-mail: sales@teklynx.asia

Hỗ trợ Kỹ thuật:
E-mail: technicalsupport@teklynx.asia


Châu Phi

Văn phòng Pháp
Trụ sở Châu Âu

Chemin de Naréoux
32000 Auch 
France 

Thông tin Chung:
ĐT: +33 (0) 562 601 080
Fax: +33 (0) 562 601 089

Phòng Bán hàng:
E-mail: teklynx_sales@teklynx.fr

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle