ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรเสมือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรเสมือน (VM) ทำให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมระบบเสมือนของคุณ

หากคุณต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ TEKLYNX ในสภาพแวดล้อมระบบเสมือน ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเสมือนของเราได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ระบบเสมือน (VM) ของเราได้รับการทดสอบตามแพลตฟอร์มสภาพแวดล้อมระบบเสมือนต่อไปนี้:

 • VMware ESXi version 6.5

 • VMware vCenter 6.0

 • VMware vCenter 5.1

 • Citrix XenServer 7

 • Citrix XenServer 6.5 SP1

 • Microsoft Hyper-V Server 2016

 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

 • Oracle VM Virtual Box 5.2.0

 • VMware Workstation 14

สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ผ่าน RDP (การใช้งานจากระยะไกล/เดสก์ท็อประยะไกล) จะต้องมีสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเช่น บริการเดสก์ท็อประยะไกล (หรือก่อนหน้านี้เรียกว่า บริการอุปกรณ์เทอร์นิมอลระบบ) , Citrix ...
 • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
 • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
 • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle