ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรเสมือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรเสมือน (VM) ทำให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมระบบเสมือนของคุณ

หากคุณต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ TEKLYNX ในสภาพแวดล้อมระบบเสมือน ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเสมือนของเราได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ระบบเสมือน (VM) ของเราได้รับการทดสอบตามแพลตฟอร์มสภาพแวดล้อมระบบเสมือนต่อไปนี้:

  • VMWare ESXi 6.0

  • VMWare vCenter 6.0

  • VMWare vSphere Client 6.0

  • Citrix Hypervisor 8.0.0

  • Microsoft Hyper-V Server 2019

  • Oracle VM Virtual Box  6.0.12

  • VMware Workstation 15.1.0

สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ผ่าน RDP (การใช้งานจากระยะไกล/เดสก์ท็อประยะไกล) จะต้องมีสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเช่น บริการเดสก์ท็อประยะไกล (หรือก่อนหน้านี้เรียกว่า บริการอุปกรณ์เทอร์นิมอลระบบ) , Citrix ...
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle