Subscription Licensing – Simple. Flexible. Valuable

ในฐานะของผู้นำในอุตสาหกรรม TEKLYNX เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากบาร์โค้ดเพียงรายเดียวที่นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับทุกระดับงบประมาณของคุณได้ - สิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX

สิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประหยัดคุ้มค่าซึ่งสามารถให้การคำนวณค่าใช้จ่ายที่ทำนายได้มากขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ฉลากบาร์โค้ดทุกชุดโซลูชันผลิตภัณฑ์ของ TEKLYNX สำหรับความต้องการด้านการฉลากตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับซับซ้อน

สิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX เป็นสิทธิ์การใช้งานที่:

เรียบง่าย - การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการสมัครสมาขิกแล้ว คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

ยืดหยุ่น - นำเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า หากสิทธิ์การใช้งานแบบเต็มในราคาเต็มไม่เหมาะสมกับงบประมาณในปีนี้ บริการแบบสมัครสมาชิกนำเสนอผลิตภัณฑ์เดียวกันในราคาที่ต่ำกว่า

มีคุณค่า - ต้นทุนค่าใช้จ่ายหน้างานที่ลดลงก่อให้เกิดมูลค่ากับลูกค้าของคุณ คุณสามารถได้รับซอฟแวร์มากขึ้น (ผู้ใช้มากขึ้น การอัปเดต การสนับสนุน) ในราคาที่ต่ำกว่าด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยียุคปัจจุบันที่ให้การรับประกันได้

ติดต่อกับผู้ขายของคุณในวันนี้เพื่อกำหนดหาว่าสิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิกของ TEKLYNX เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่

สำหรับวิธีการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานแบบสมัครสมาชิก สามารถดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้องสำหรับเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ของคุณได้

เวอร์ชันผลิตภัณฑ์

คำแนะนำในการต่ออายุสมาชิก

CODESOFT 2019
LABELVIEW 2019
LABEL MATRIX 2019
PRINT MODULE 2019
SENTINEL 2019

ดาวน์โหลดคู่มือนี้

CODESOFT 2014/2015/2018
LABELVIEW 2014/2015/2018
LABEL MATRIX 2014/2015/2018
PRINT MODULE 2014/2015/2018
SENTINEL 2014/2015/2018

ดาวน์โหลดคู่มือนี้

CODESOFT 2012 
LABELVIEW 2012 
LABEL MATRIX 2012
SENTINEL 2012
BACKTRACK 2012

ดาวน์โหลดคู่มือนี้

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle