Codesoft Labelview Label Matrix Label Design Solutions

โซลูชันการออกแบบฉลาก

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

  Enterprise Pro Gold Pro PowerPro QuickDraw
คุณสมบัติ ระดับองค์กร Pro ทอง Pro PowerPro QuickDraw
การพิมพ์อัตโนมัติผ่านเซิร์ฟเวอร์* x          
การติดตามและการจัดเก็บฉลากอย่างปลอดภัย* x          
การพิมพ์ระบบเครือข่ายผ่านเบราเซอร์* x          
รูปแบบการพิมพ์ที่กำหนดค่าได้** x   x      
รองรับฟอนต์ UNICODE x x x x    
ความสามารถในการพิมพ์จากอุปกรณ์ที่ต่อแบบอนุกรม (เครื่องชั่ง สแกนเนอร์ ฯลฯ) x x        
การพิมพ์อัตโนมัติจากการจับภาพไฟล์** x x        
มียูทิลิตี้การจัดการฐานข้อมูล x x x x x  
มีให้เลือกในเวอร์ชันแบบพิมพ์อย่างเดียวและผ่านระบบเครือข่าย x   x x x  
พร้อมให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องจักรเสมือน (ทดสอบและรองรับได้บนเครื่องจักรเสมือน) x   x x    
รองรับ RFID x          
การเชื่อมต่อฐานช้อมูลขั้นสูง x   x   x  
รองรับรหัสแท่ง 2D x x x x x  
รองรับเครื่องพิมพ์ได้ถึง 2,700 เครื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเหมาะสม x x x x x  
ทำงานรองรับไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ระบบ Windows x x x x x x
รหัสแท่งเชิงเส้นมากกว่า 50 แบบ x x x x x  
รองรับหลายภาษา x x x x x x
ความสามารถในการป้อนข้อมูลตัวแปรเมื่อต้องการพิมพ์ x x x x x x
สร้างและพิมพ์ฉลากที่ประกอบด้วยข้อความ รหัสแท่ง และรูปภาพได้ x x x x x x
  + เปรียบเทียบเพิ่มเติม + เปรียบเทียบเพิ่มเติม + เปรียบเทียบเพิ่มเติม
  • บ่งบอกระดับข้อแนะนำสำหรับแต่ละรุ่นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
  • *   การผสานรวมกับแอพพลิเคชัน TEKLYNX อื่น ๆ
  • **  ต้องใช้โปรแกรมแอด-ออน
Codesoft Sentinal Label Archive Teklynx Central Enterprise Label Management Solutions

ฉลากระดับองค์กร
โซลูชันการจัดการ

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ Codesoft Sentinel* Label Archive* Teklynx Central*
การออกแบบฉลากบาร์โค้ด x     x
รองรับ RFID x     x
รองรับฐานข้อมูล x     x
มีความยืดหยุ่นและทรงพลังมากที่สุด x     x
แม่แบบฉลากระดับอุตสาหกรรม x     x
รองรับฟอนต์ UNICODE x     x
การจัดการแบบรวมศูนย์   x x x
การพิมพ์โดยอัตโนมัติ   x   x
การจัดการไฟล์ฉลาก     x x
ความปลอดภัยของฉลาก     x x
ขั้นตอนการทำงานเพื่ออนุมัติฉลาก     x x
อินเทอร์เฟซเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต   x x x
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ปลายทางแบบง่าย       x
การควบคุมกระบวนการของฉลาก     x x
ช่วยให้บรรลุผลข้อกำหนดมาตรฐาน 1 CFR, GHS และอื่น ๆ     x x
Mobile label printing app available for iOS and Android       x
  • *   ความสามารถในการทำงานระหว่างองค์กรพร้อมใช้งานเฉพาะกับ CODESOFT เท่านั้น
  • ** TEKLYNX CENTRAL CFR และ TEKLYNX CENTRAL GHS ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน 21 CFR, GHS และอื่น ๆ
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle