ตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน

CODESOFT 2019, PRINT MODULE 2019, SENTINEL 2019, LABELVIEW 2019, LABEL MATRIX 2019

ในภูมิภาคเอเชีย มีให้บริการสิทธิ์การใช้งาน 4 ประเภทพร้อมด้วยเงื่อนไขดังแสดงรายการด้านล่าง เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด คุณจะต้องระบุ ประเภทของสิทธิ์การใช้งาน ที่คุณต้องการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TEKLYNX

ประเภทสิทธิ์การใช้งาน

เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งาน

แบบต่อเนื่องหรือแบบสมัครสมาชิก

ซอฟต์แวร์ทางระบบออนไลน์

พร้อมให้บริการสำหรับทุกเวอร์ชันของกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2019
- การเชื่อมต่ออินเทอเน็ตที่เสถียร เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการใช้งาน ซอฟต์แวร์
- 5 สิทธิ์การใช้งาน* สามารถถ่ายโอนได้
- หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย สามารถเปิดใช้งาน สิทธิ์การใช้ใหม่ได้ สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง. การใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันของสิทธิ์การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไปเป็นการละเมิดต่อข้่อตกลงการอนุญาตสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์

ฮาร์ดแวร์

พร้อมให้บริการสำหรับทุกเวอร์ชันของกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2019 ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุ่มสำหรับระบบ VM
- จะต้องมีพอร์ต USB ที่ว่างสำหรับใช้งานได้
- ซอฟต์แวร์จะทำงานเฉพาะเมื่อฮาร์ดแวร์คีย์ได้รับการเชื่อมต่อแล้วเท่านั้น
- หากฮาร์ดแวร์คีย์ได้รับความเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย สิทธิ์การใช้งานนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป
- หากคุณต้องการสิทธิ์การใช้งานแบบ LPT กรุณาติดต่อกับเรา

ซอฟต์แวร์ระดับแพลตตินัมพร้อมให้บริการสำหรับทุกเวอร์ชันของกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2019
- จำเป็นต้องมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเริ่มต้น ซอฟต์แวร์
- ไม่จำเป็นต้องมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้งาน ซอฟต์แวร์
- 7 สิทธิ์การใช้งาน* สามารถถ่ายโอนได้
- หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย สามารถเปิดใช้งาน สิทธิ์การใช้ใหม่ได้ สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง. การใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันของสิทธิ์การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไปเป็นการละเมิดต่อข้่อตกลงการอนุญาตสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ในระบบออฟไลน์พร้อมให้บริการสำหรับทุกเวอร์ชันของกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นปี 2019
- ไม่จำเป็นต้องมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์
- 5 สิทธิ์การใช้งาน* สามารถถ่ายโอนได้ในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกแต่ละรอบ
- หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานได้รับความเสียหาย สิทธิ์การใช้งานที่ได้ สามารถเปิดใช้งานใหม่ได้ บนเงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่นำซอฟต์แวร์ไปใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์
- การใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันของสิทธิ์การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไปเป็นการละเมิดต่อข้่อตกลงการอนุญาตสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์


* การถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน หมายถึงุคณได้สมัครใจโอนย้ายสิทธิ์การใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือตัวจัดการสิทธิ์การใช้งานที่ติดตั้งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle