TEKLYNX CENTRAL

ระบบงานการฉลากบาร์โค้ดระดับองค์กร

ผนวกรวมเอาเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของซอฟต์แวร์การออกแบบ การพิมพ์ฉลาก และการติดตามของ TEKLYNX ที่รองรับสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณไว้ด้วยกัน TEKLYNX CENTRAL เป็นระบบซอฟต์แวร์ฉลากแบบผสานรวมหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

TEKLYNX CENTRAL 5.0 Video

TEKLYNX CENTRAL 5.0 offers more flexibility than ever before. Built to upgrade, TEKLYNX CENTRAL 5.0 checks
your existing database structure to ensure the installation process goes smoothly. Set up multiple printing interfaces, each tailored to meet the needs of different users. Install the new mobile app and print labels on the go. Sort through existing labels quickly with system-generated metadata and user-generated tags. Watch our short video to learn all the exciting enhancements in TEKLYNX CENTRAL 5.0!

ธุรกิจ ผลประโยชน์

TEKLYNX CENTRAL ซอฟต์แวร์การออกแบบบาร์โค้ดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกระบวนการผลิตของคุณ

การพิมพ์ฉลากผ่านโฮสต์สำหรับเครือข่ายของผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ โดยการเปิดใช้การพิมพ์จากนอกเครือข่าย จะทำให้คุณสมบัติการพิมพ์เฉพาะเครื่องช่วยคุณควบคุมให้ซัพพลายเออร์และ/หรือผู้จัดส่งชิ้นส่วนสามารถจัดพิมพ์ฉลากที่ได้รับการรับรองภายในของคุณได้

ปรับปรุงการรับรู้ในแบรนด์ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอก กำหนดรูปแบบสีของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของคุณและเพิ่มโลโก้บริษัทของคุณไปยังหน้าจัดพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์จากทรัพยากรภายในหรือการพิมพ์จากผู้ส่งมอบสินคาของคุณผ่านซอฟต์แวร์ TEKLYNX CENTRAL แบรนด์ของคุณสามารถสื่อสารได้ตลอดทุกกระบวนการ

โปรแกรมแบบผสานรวมช่วยขจัดปัญหาความสามารถในการทำงานเข้ากันของระบบต่าง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ฉลากทีได้รับการพิสูจน์แล้วจาก TEKLYNX ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ กระบวนการพัฒนาที่ควบคุมได้ของเรามอบความสามารถในการผสานรวมโปรแกรมได้เสมอและให้โซลูชันที่มีความเสถียรซึ่งองค์กรธุรกิจของคุณไว้วางใจได้

สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ให้ความปลอดภัยที่คุณต้องการเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ สามารถบังคับใช้กระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในทุกระดับ สามารถจำกัดการเข้าถึงเฉพาะเครื่องพิมพ์ ฉลากที่สอดคล้องตามข้อบังคับต่าง ๆ และงานที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อดำเนินภารกิจในหน้าที่ของแต่ละบุคคล

อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกำหนดเองได้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องได้ สามารถลดขั้นตอนการฉลากที่ซับซ้อนของคุณให้เป็นกลุ่มของขั้นตอนพื้นฐานที่ง่ายในควบคุมการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการสินค้าคงคลังของคุณ

การเข้าถึงผ่านเว็บช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งสถานีทำงานทุกจุดการทำงาน การบำรุงรักษาระบบและการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายลดลงทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการจัดการซอฟต์แวร์การติดตามและมีเวลาสำหรับการจัดการธุรกิจของคุณได้มากขึ้น

การควบคุมแบบรวมศูนย์กลางช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดตำแหน่งการให้สิทธิ์อนุญาตการใช้งานได้ การตั้งค่าแบบกระจายทั่วทั้งระบบสามารถกำหนดได้ในสถานที่ตั้งเดียวจากนั้นกระจายตัวใช้งานทั่วทั้งองค์กรธุรกิจ

TEKLYNX Central barcode design software

โซลูชัน TEKLYNX CENTRAL ได้แก่:

  • โปรแกรมการออกแบบฉลากที่สามารถดึงข้อมูลจากระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีอยู่ของคุณออกมาได้
  • มอดูลอนุมัติฉลากที่ให้การรับรองความถูกต้องมากถึง 3 ระดับชั้น
  • มอดูลการพิมพ์ผ่านเครือข่ายแบบอัตโนมัติที่สามารถจัดการเครื่องพิมพ์หลายร้อยเครื่องในหลายสถานที่ตั้งจากเซิร์ฟเวอร์เดียว
  • ตัวเลือกการจัดสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่ให้ประวัติเอกสารและบันทึกประวัติรายการที่ครบสมบูรณ์
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ผ่านเบราเซอร์สำหรับการเลือกและการพิมพ์ฉลาก

TEKLYNX CENTRAL 5.0 Video

TEKLYNX CENTRAL 5.0 offers more flexibility than ever before. Built to upgrade, TEKLYNX CENTRAL 5.0 checks
your existing database structure to ensure the installation process goes smoothly. Set up multiple printing interfaces, each tailored to meet the needs of different users. Install the new mobile app and print labels on the go. Sort through existing labels quickly with system-generated metadata and user-generated tags. Watch our short video to learn all the exciting enhancements in TEKLYNX CENTRAL 5.0!
ระบบปฏิบัติการ
เซิร์ฟเวอร์:
Windows Server 2008 SP2 (x64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012/2012 R2
Windows Server 2016
All service packs must be installed

ไคลเอนต์:
Windows 7 SP1 (x32, x64)
Windows 8/8.1 (x32, x64)
Windows 10 (x32, x64)

ไคลเอ็นต์อุปกรณ์พกพา:
iOS 10.2 or higher. iPhone devices are supported.
Android 6.0, 7.0, 7.1. GUI is optimized for mobile phones, tablets are not recommended
หน่วยความจำ
เซิร์ฟเวอร์:
แนะนำ 8 GB RAM

ไคลเอนต์:
แนะนำ 2 GB RAM
ความจุของฮาร์ดดิสก์
เซิร์ฟเวอร์:
ฮาร์ดไดรฟ์ที่มีพื้นที่ความจุใช้งานได้อย่างน้อย 10 GB

ไคลเอนต์:
ฮาร์ดไดรฟ์ที่มีพื้นที่ความจุใช้งานได้อย่างน้อย 1.5 GB
จอแสดงผล
เซิร์ฟเวอร์:
ขั้นต่ำ: 1366 x 768 - True Color 32 บิต

ไคลเอนต์:
ขั้นต่ำ: 1024 x 768 - True Color 32 บิต
ซอฟต์แวร์สนับสนุน
เซิร์ฟเวอร์:
Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox 58.0 หรือรุ่นใหม่กว่า, Google Chrome 63.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
ASP.NET 4.0
IIS 7.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1,
Microsoft® .Net Framework 4.5.2
SQL Server 2008/2008R2/2012/2014/2016/2017 (SQL Server Express is recommended for demo purposes only)
Oracle 11.2 or higher
ไคลเอนต์:
Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox 58.0 หรือรุ่นใหม่กว่า, Google Chrome 63.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
Microsoft® .Net Framework 4.5.2
Adobe Acrobat Reader 9.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
ข้อกำหนดเพิ่่มเติม
Installation requires Administrator privileges
วิธีการให้สิทธิ์การใช้งานของ TEKLYNX CENTRAL เป็นอย่างไร
TEKLYNX CENTRAL ได้รับสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้งานพิมพ์ ผู้ใช้งานการออกแบบฉลาก และผู้ใช้งานการจัดทำรายงานที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณได้จัดซื้อซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก TEKLYNX CENTRAL แล้ว คุณก็สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์และผู้ใช้ได้อย่างงายดายเมื่อองค์กรธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
ฉันสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ของฉันและสิทธิ์สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดของระบบงานการฉลากระดับองค์กรของฉันแบบรวมศูนย์ได้หรือไม่
ใช่ ทุกเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้งานการพิมพ์ ผู้ใช้งานการออกแบบฉลากบาร์โค้ด และผู้ใช้งานการจัดทำรายงานทั้งหมดสามารถจัดการได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว การรับรองความถูกต้องสามารถกำหนดค่าให้ใช้งานระบบความปลอดภัยของผู้ใช้ TEKLYNX หรือ Windows Active Directory
ฉันสามารถจัดการเครื่องพิมพ์ของฉันได้จากที่ไหน
เครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้ง กำหนดค่า และจัดการผ่านเซิร์ฟเวอร์ ให้คุณมั่นใจได้ว่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จะไม่สามารถปรับแต่งอย่างไม่เหมาะสมบนเครื่องสถานีทำงานแต่ละจุดได้
การจัดการและการพิมพ์ฉลากระดับองค์กรของ TEKLYNX CENTRA ใช้เทคโนโลยีใด
องค์ประกอบการจัดการงานการออกแบบฉลากของ TEKLYNX CENTRAL มาจากซอฟต์แวร์ CODESOFT และมอดูลการจัดการฉลากมาจากซอฟต์แวร์ LABEL ARCHIVE อินเตอร์เฟซการพิมพ์ผ่านเบราเซอร์มาจาก LABELNET ในขณะที่การจัดการการพิมพ์แบบรวมศูนย์มาจากความสามารถของ SENTINAL
CODESOFT รองรับในภาษาใดบ้าง
กลุ่มทวีปยุโรป ตะวันออกลาง และแอฟริกา: อาระบิก เชก เดนมาร์ก ดัดช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮิบรู ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย นอรเวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวีเดน ตุรกี กลุ่มทวีปเอเชีย: จีน (สมัยใหม่และดั้งเดิม) อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี
ผู้ใช้งานของฉันสามารถตรวจสอบความถูกต้องของฉลากในเวลาที่จะจัดพิมพ์ได้หรือไม่
อินเทอร์เฟซการพิมพ์ผ่านเบราเซอร์จะแสดงภาพตัวอย่างของฉลากออกมาเหนือปุ่มพิมพ์โดยตรง หากมีข้อมูลตัวแปรถูกเพิ่มเข้าไปในเวลาที่จะจัดพิมพ์ ภาพตัวอย่างก็จะแสดงการอัปเดตข้อมูลนั้นออกมา
ฉันสามารถกำหนดสิทธิ์เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละผู้ใช้หรือไม่
ใช่ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของแต่ละผู้ใช้ในซอฟต์แวร์ TEKLYNX CENTRAL รวมทั้งกำหนดค่าระบบของคุณให้ควบคุมการเข้าถึงฉลากและเครื่องพิมพ์ของแต่ละผู้ใช้ด้วย
ฉันสามารถติดตามและรายงานประวัติการพิมพ์ของฉันได้หรือไม่
ใช่ คุณสามารถจัดทำรายงานประวัติการพิมพ์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ได้ รายงานประวัติการพิมพ์จะแสดงผลวันที่/เวลา และข้อมูลตัวแปรที่จัดพิมพ์บนฉลาก นอกจากนี้ TEKLYNX CENTRAL ยังบันทึกประวัติรายการผู้ใช้ สถานีทำงาน ผลิตภัณฑ์ และคำสั่งงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานพิมพ์ได้อีกด้วย
ฉันจะต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นใดในแต่ละสถานีทำงานเพื่อที่จะสามารถจัดพิมพ์ได้หรือไม่
ไม่ใช่ อินเทอร์เฟซการพิมพ์ผ่านเบราเซอร์จะเรียกใช้เบราเซอร์ Internet Explorer ของคุณเอง ดังนั้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์แยกเดี่ยวเพิ่มเติม
ฉันสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขดัดแปลงการออกแบบฉลากและพิมพ์ฉลากที่ไม่ได้รับอนุมัติของฉันได้หรือไม่
การออกแบบฉลากบาร์โค้ดไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาที่จะจัดพิมพ์ คุณยังสามารถกำหนดค่าให้ระบบของคุณจำกัดการเข้าถึงฉลากและเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้แต่ละรายเพื่อป้องกันการพิมพ์ฉลากที่ไม่ได้รับอนุมัติได้
ฉันสามารถพิมพ์นอกเครือข่ายของบริษัทได้หรือไม่
ใช่ เมื่อประกาศใช้อินเทอร์เฟซการพิมพ์ผ่านเบราเซอร์บนโดเมนสาธารณะ ผู้ใช้งานระบบสามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในระบบของผู้ใช้แต่ละรายได้
TEKLYNX CENTRAL นำเสนอตัวเลือกการจัดทำรายงานใดบ้าง
คุณสามารถจัดสร้างรายงานเกี่ยวกับประวัติการพิมพ์หรือการแก้ไขเอกสาร สามารถกำหนดปรับแต่งเพื่อให้แสดงผลข้อมูลการติดตามสินค้าคงคลังที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้
TEKLYNX CENTRAL สามารถช่วยจัดการงานการอนุมัติฉลากของฉันได้หรือไม่
ใช่ องค์ประกอบการจัดการฉลากมอบความสามารถในการสร้างกฎเกณธ์การอนุมัติฉลากแบบกำหนดเองได้ ผู้ใช้งานระบบสามารถอนุมัติฉลากจากภายในส่วนโปรแกรมตัวออกแบบหรือผ่านอินเทอร์เฟซทางเว็บ
TEKLYNX CENTRAL จัดเก็บข้อมูลฉลากและข้อมูลการกำหนดค่าไว้บนฐานข้อมูลประเภทใด
ข้อมูลฉลากและการกำหนดค่าถูกจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูล Microsoft SQL ข้อมูลที่พิมพ์บนฉลากสามารถจัดคิวผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูล OLE
ฉันสามารถขอรับโปรแกรมสาธิตหรือเวอร์ชันทดลองใช้ของ TEKLYNX CENTRAL ได้อย่างไร
ติดต่อกับ TEKLYNX ในภูมิภาคของคุณหรือกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มคำร้องขอโปรแกรมสาธิต.
TEKLYNX CENTRAL มีราคาค่าใช้จ่ายเท่าใด
สามารถรับข้อมูลด้านราคาจากแผนกขายของเรา ติดต่อกับ TEKLYNX ในภูมิภาคของคุณ
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle