LABEL ARCHIVE

ซอฟต์แวร์การจัดเก็บข้อมูลฉลาก

การอนุมัติฉลากและที่เก็บข้อมูลฉลากที่ปลอดภัยสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งหมดของคุณ คุณสมบัติการทำงานของ LABEL ARCHIVE จะติดตามฉลากของคุณตั้งแต่การอนุมัติแรกเริ่มไปจนถึงการแจกจ่ายจั้นสุดท้ายและทุกสิ้งทุกอย่างระหว่างกระบวนการดังกล่าว ประวัติการพิมพ์ที่จัดเก็บไว้อย่างแข็งแรงช่วยให้คุณสามารถติดตามขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ ทุกขั้นตอน

เวอร์ชันที่เพิ่งประกาศเปิดตัวใหม่ให้คุณสมบัติ:

  • การจัดทำรายงานที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเองและมีค่าตัวแปรมากขึ้น
  • การจัดพิมพ์รายงานยอดสินค้าคงคลัง ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นให้ความสามารถในการทำเครื่องหมายและรายงานฉลากที่พิมพ์อย่างประสบผลสำเร็จ/ล้มเหลว และความสามารถในการค้นหาค่าตัวแปรเฉพาะจากทั่วทั้งงานพิมพ์ทั้งหมดสำหรับฉลากนั้น
  • ความสามารถในการแนบเอกสาร ในขั้นตอนการอนุมัติการออกแบบฉลาก

TEKLYNX 2019 Products Are Here!

ธุรกิจ ผลประโยชน์

LABEL ARCHIVE ติดตามฉลากของคุณทุกขั้นตอน

ควบคุมกระบวนการด้านการฉลากของคุณ จัดระเบียบและควบคุมสภาพแวดล้อมด้านการฉลากของคุณโดยการบันทึกว่า บุคคลใด งานอะไร จากที่ใด และเมื่อใดที่มีการทำงานด้านการพิมพ์ฉลากของคุณ LABEL ARCHIVE เหมาะกับสภาพแวดล้อมระบบไอทีของคุณอย่างสมบูรณ์แบบโดยการดึงไฟล์การบำรุงรักษาจากเดสก์ท็อปไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด

พิมพ์เฉพาะฉลากที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น ขจัดขั้นตอนการทำงานแบบด้วยตัวเองตลอดกระบวนการอนุมัติรูปแบบฉลาก LABEL ARCHIVE สามารถส่งอีเมลไปยังผู้อนุมัติโดยอัตโนมัติเมื่อฉลากได้รับการอัปเดตและต้องมีการอนุมัติ LABEL ARCHIVE ยังสามารถเพิ่มลายน้ำเข้าไปยังฉลากที่พิมพ์ใหม่และฉลากทดสอบโดยอัตโฯมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฉลากที่ไม่ได้รับอนุมัติถูกส่งเข้าไปสู่ขั้นตอนการผลิต คุณสามารถควบคุมกระบวนการอนุมัติตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต

ปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ฟังก์ชันการทำงานของ LABEL ARCHIVE รับประกันได้ว่ามีเพียงฉลากที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้นที่สามารถพิมพ์ได้ LABEL ARCHIVE สามารถทำให้มั่นใจว่าฉลากและกระบวนการพิมพ์ฉลากของคุณจะสอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของอุตสาหกรรมทั้งหมดของคุณ

LABEL ARCHIVE นำเสนอ:

  • ความสอดคล้องตามข้อกำหนด - ความสอดคล้องตามกฎข้อบังคับจะต้องมีความปลอดภัย ความสามารถในการสอบกลับได้ และการควบคุมเวอร์ชัน LABEL ARCHIVE ให้ฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน FDA และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
  • การอนุมัติ - เลือกรายการฉลากที่พร้อมสำหรับการผลิตและปฏิเสธการออกแบบ ขจัดข้อผิดพลาดด้วยความสามารถในการแจ้งเตือนผ่านอีเมลแบบทันทีของ LABEL ARCHIVE เมื่อฉลากถูกสร้างขึ้นมาและถูกส่งออกไป คุณจะได้รับการแจ้วเตือนทันที การอนุมัติแบบหลายขั้นตอนของการออกแบบฉลากโดยผู้ทบทวนการออกแบบ ทำให้มั่นใจว่ามีเพียงฉลากที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้นสามารถเข้าสู่การผลิตออกมา และสามารถแก้ไขกฎเกณฑ์ให้เหมาะกับข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ
  • ความปลอดภัย - LABEL ARCHIVE ช่วยให้ผู้ดูแลระบบได้รับความสามารถในการสร้างและรักษากลุ่มผู้ใช้ระบบได้อย่างง่ายดายและสร้างการอนุญาตสิทธิ์ใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบได้ สิทธิ์อนุญาตการใช้งานของผู้ใช้สามารถจำกัดไว้เป็นผู้ใช้แบบพิมพ์อย่างเดียวได้ การป้องกันด้วยรหัสผ่านของ Windows Active Directory ให้ระดับชั้นการป้องกันต่อกระบวนการของคุณ
  • ความสามารถในการสอบกลับได้ - ระบบจะบันทึกและจัดทำรายงานสำหรับการเปลี่ยนแปลง ข้อคิดเห็น การปรับปรุง และประวัติการพิมพ์สำหรับทุกฉลากในระบบของคุณได้ การควบคุมเวอร์ชันอย่างครบสมบูรณ์และโดยอัตโนมัติให้การเข้าถึงเวอร์ชันเก่าของฉลากของคุณได้ ทุกแบบร่างจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเวลาที่เข้าถึงเวอร์ชันของฉลากก่อนหน้า ลายน้ำช่วยรักษาฉลากที่มีการพิมพ์ใหม่และฉลากทดสอบไม่ให้ปนเข้าไปสู่การผลิต
ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์
CODESOFT 2019 (ระดับองค์กร รันไทม์ หรือเครือข่าย)
SENTINEL 2019
ระบบปฏิบัติการ
เซิร์ฟเวอร์:
Windows® Server 2019
Windows® 2016
Windows® 2012 R2
Windows® 2012
Windows® 2008 R2 SP1
Windows® 2008 SP2
Windows® แพลตฟอร์ม 32/64 บิต

ไคลเอนต์:
Windows® 10
Windows® 8/8.1
Windows® 7 SP1
Windows® แพลตฟอร์ม 32/64 บิต
ข้อกำหนดระบบของไคลเอนต์
การติดตั้งต้องใช้สิทธิ์อนุญาตการใช้งานของผู้ดูแลระบบ
2 GB RAM แนะนำ
ฮาร์ดไดรฟ์ที่มีพื้นที่ความจุใช้งานได้อย่างน้อย 1.5 GB
Microsoft .NET Framework 4.6.1
ข้อกำหนดระบบของเซิร์ฟเวอร์
การติดตั้งต้องใช้สิทธิ์อนุญาตการใช้งานของผู้ดูแลระบบ
แนะนำ 2 GB RAM
ฮาร์ดไดรฟ์ที่มีพื้นที่ความจุใช้งานได้อย่างน้อย 1.5 GB
Microsoft .NET Framework 4.6.1

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่รองรับ
Microsoft® SQL Server™ 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017
Oracle 11.2 หรือรุ่นใหม่กว่า (มักใช้ระบบ x32)
โบรชัวร์
TEKLYNX 2019 - มีอะไรใหม่
LABEL ARCHIVE - โบรชัวร์
คู่มือและคำแนะนำการใช้งาน
ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการและดองเกิล
LABEL ARCHIVE - ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ
คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
LABEL ARCHIVE 2019 - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
LABEL ARCHIVE 2018 - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
LABEL ARCHIVE 2015 - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือเสริม
UMSS - คู่มือสำหรับผู้ใช้
MSGS - คู่มือสำหรับผู้ใช้
คู่มือผู้ใช้
LABEL ARCHIVE 2019 - คู่มือสำหรับผู้ใช้
LABEL ARCHIVE 2018 - คู่มือสำหรับผู้ใช้
LABEL ARCHIVE 2015 - คู่มือสำหรับผู้ใช้
คู่มือทางเว็บ
LABEL ARCHIVE 2019 - คู่มือทางเว็บ
LABEL ARCHIVE 2018 - คู่มือทางเว็บ
LABEL ARCHIVE 2015 - คู่มือทางเว็บ
บันทึกย่อประจำรุ่น
LABEL ARCHIVE - บันทึกประจำรุ่น
รายงานเป็นทางการของบริษัท
TEKLYNX Label Printer Drivers: Don't Compromise Quality - Install Your Trust In Us
LABEL ARCHIVE สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างไร
LABEL ARCHIVE จะติดตามทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฉลากของคุณ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบและการอนุมัติไปจนถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงว่าบุคคลใดเป็นผู้พิมพ์ฉลากแต่ละรายการ จากสถานที่ใด เวลาใด และใช้ข้อมูลใด ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดสามารถให้ความสามารถในการสอบกลับได้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการพิมพ์ใหม่ของคุณทั้งหมด และสามารถจัดคิวเพื่อสร้างรายงานแบบละเอียดได้
LABEL ARCHIVE สามารถช่วยเหลือให้ฉันมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้อย่างไร
โดยการจัดการสิทธิ์ในระบบของผู้ใช้รวมไปถึงการอนุมัติฉลากเพื่อการผลิต คุณสามารถมั่นใจได้ว่ามีเพียงฉลากที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นที่สามารถพร้อมสำหรับจัดพิมพ์โดยผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้งานการพิมพ์ไม่สามรถแก้ไขฉลากไม่ว่าด้วยแนวทางใด ๆ ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถใช้งานเฉพาะฉลากที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้นำของธุรกิจของคุณเท่านั้น รายการดังกล่าวทั้งหมดได้รับการบันทึกประวัติรายการโดยใช้ลายเซนต์อิเล็กทรอนิกส์
LABEL ARCHIVE สามารถช่วยจัดการงานการอนุมัติฉลากของฉันได้หรือไม่
แน่นอน เนื่องจาก LABEL ARCHIVE นำเสนอมอดูลการทำงานผ่านเว็บเป็นคุณลักษณะมาตรฐาน ลูกค้าที่อยู่นอกเครือข่ายระบบของคุณก็สามารถเข้าถึงและอนุมัติฉลากที่คุณได้ออกแบบตามข้อมูลจำเพาะของลูกค้าเหล่านั้นได้ การทำธุรกรรมเหล่านี้ทั้งหมดถูกบันทึกประวัติกรายการโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถยืนยันได้ว่าลูกค้าชอบการออกแบบที่คุณได้ส่งไปหรือไม่
LABEL ARCHIVE ใช้ชุดซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากตัวใด
LABEL ARCHIVE ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ CODESOFT ระดับองค์กร
CODESOFT รองรับในภาษาใดบ้าง
กลุ่มทวีปยุโรป ตะวันออกลาง และแอฟริกา: อาระบิก เชก เดนมาร์ก ดัดช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮิบรู ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย นอรเวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวีเดน ตุรกี กลุ่มทวีปเอเชีย: จีน (สมัยใหม่และดั้งเดิม) อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี
ฉันสามารถขอรับโปรแกรมสาธิตหรือเวอร์ชันทดลองใช้ของ LABEL ARCHIVE ได้หรือไม่
ใช่ คุณสามารถ ร้องขอโปรแกรมสาธิตของ LABEL ARCHIVE.
LABEL ARCHIVE มีราคาค่าใช้จ่ายเท่าใด
สามารถรับข้อมูลด้านราคาจากแผนกขายของเรา ติดต่อกับ TEKLYNX ในภูมิภาคของคุณ
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle