โซลูชันการจัดการฉลากระดับองค์กร

TEKLYNX แปลงการพิมพ์ฉลากผ่านเดสก์ท็อปไปสู่การจัดการฉลากระดับองค์กรอย่างแท้จริงด้วยการตั้งค่าผ่านเซิร์ฟเวอร์ TEKLYNX นำเสนอซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากที่เน้นไปที่การรวมศูนย์การจัดการที่ให้ความสามารถในการพิมพ์อัตโนมัติ การอนุมัติตามลำดับขั้น และการพิมพ์ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็ให้การจัดการที่ง่ายขึ้นด้วยสิทธิ์การใช้งานที่จัดการได้สำหรับสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์


TEKLYNX Central barcode design software

TEKLYNX CENTRAL

 • ผนวกรวมเอาเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของซอฟต์แวร์การออกแบบ การพิมพ์ฉลาก และการติดตามของ TEKLYNX ที่รองรับสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณไว้ด้วยกัน
 • นำเสนอการให้สิทธิ์การใช้งานที่กำหนดตำแหน่งได้สำหรับโปรแกรม TEKLYNX ของคุณทั้งหมด
 • Mobile label printing app available for iOS and Android

+ เรียนรู้เพิ่มเติม


TEKLYNX Central CFR - 21 cfr part 11 compliant

TEKLYNX CENTRAL CFR

 • ช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดของ FDA และข้อบังคับความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ
 • นำเสนอระบบการจัดการฉลากแบบผสานรวมและควบคุมสินค้าคงคลังที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษเฉพาะสำหรับการจัดการให้ได้ตามข้อกำหนดของ 21 CFR หมวด 11 และข้อกำหนดอื่น ๆ

+ เรียนรู้เพิ่มเติม


TEKLYNX Central GHS compliance software

TEKLYNX CENTRAL GHS

 • ช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดการติดฉลากสารเคมี
 • นำเสนอระบบการจัดการฉลากผสานรวมและควบคุมสินค้าคงคลังที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษเฉพาะสำหรับการจัดการให้ได้ตามข้อกำหนดของ GHS

+ เรียนรู้เพิ่มเติม


TEKLYNX Sentinel label printing software

SENTINEL

 • การพิมพ์ฉลากระบบอัตโนมัติที่ใช้วานทั่วทั้งองค์กรจากสถานที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางแห่งเดียว
 • สกัดข้อมูลจากระบบ ERP ใด ๆ ก็ได้ทุกรูปแบบข้อมูล
 • ผสานรวมกับระบบต่าง ๆ ได้หลากหลายและหลายเครื่องพิมพ์ทั่วทั้งสภาพแวดล้อมระบบของคุณ
 • ออกแบบฉลากด้วยซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก CODESOFT

+ เรียนรู้เพิ่มเติม


PRINT MODULE

 • โซลูชันระบบอัตโนมัติในการพิมพ์ฉลากที่ประหยัด
 • สามารถเริ่มต้นใช้งานได้มากสุดกับ 6 เครื่องพิมพ์พร้อมกัน
 • ในฐานะของโปรแกรมทำงานแบบหลายหน้าที่ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการพิมพ์ที่ต่างกัน 2 กระบวนการได้ (ไม่รองรับสภาพแวดล้อมเสมือน)
 • พิมพ์ฉลากที่ออกแบบจากโปรแกรม CODESOFT

+ เรียนรู้เพิ่มเติม


TEKLYNX Label Archive label tracking software

LABEL ARCHIVE

 • ดำเนินการเรียกข้อมูล การอนุมัติ ประวัติข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลมำหรับบาร์โค้ดและการออกแบบฉลากแบบ RFID และสภาพแวดล้อมการผลิต
 • ชั้นของความสามารถในการสอบกลับได้สำหรับขั้นตอนการออกแบบและการพิมพ์ฉลาก
 • จัดการกับข้อกำหนดควบคุมการเปลี่ยนแปลง
 • ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก CODESOFT

+ เรียนรู้เพิ่มเติม

 • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
 • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
 • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle