โซลูชันการเก็บข้อมูลบาร์โค้ด

ชุดซอฟต์แวร์บาร์โค้ดของ TEKLYNX สามารถจัดการกับความต้องการของการติดตาม การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการสอบกลับได้อย่างสมบูรณ์ ฟังก์ชันการจัดทำรายงาน และฐานข้อมูลของระบบที่สามารถปรับแต่งได้เองอย่างสมบูรณ์ช่วยให้คุณสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้ง การเคลื่อนไหว หรือการใช้งานนรายการสิ่งของใด ๆ ในห้องสมุดคลังสินค้าของคุณได้อย่างแม่นยำ ประหยัดเวลาของคุณและกำลังคนในกระบวนการทำงานบรรจุสินค้า


TEKLYNX Backtrack barcode tracking software

BACKTRACK

  • แม่แบบโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วยตัวช่วยสร้าง
  • ฐานข้อมูลการติดตามแบบกำหนดเองได้
  • ให้ความสามารถในการจัดสร้างรายงานแบบไม่จำกัด
  • ความสามารถในการออกแบบฉลากโดยใช้ LABEL MATRIX, LABELVIEW หรือ CODESOFT

+ เรียนรู้เพิ่มเติม

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle