การส่ง/การรับสินค้า

ซอฟต์แวร์ฉลากมาตรฐาน UCC 128 ของ TEKLYNX ให้โซลูชันแบบครบวงจรพร้อมด้วยความสามารถที่หลากหลายในการชี้บ่ง การติดตาม และการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถสอบสอบย้อนกลับได้ตลอดวงจรห่วงโซ่อุปทาน

คุณกำลังมองหาการดำเนินงานด้านการออกแบบฉลากและการพิมพ์ฉลากที่สามารถผนวกรวมได้อย่างแนบแน่นกับระบบระดับองค์กรที่มีอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ได้มองหาสิ่งใดเพิ่มเติม โซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ช่วยให้คุณสามารถรักษาผลิตภาพการผลิตในระดับสูง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI)... โซลูชันของเราสามารถช่วยเหลือบริษัทธุรกิจต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ผู้จัดส่งวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้าปลายทาง ด้วยแอพพลิเคชันที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงการผลิตตลอดจนถึงการส่งมอบไปสู่ลูกค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

โซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงชั้นตอนการส่งสินค้าและการรับสินค้าได้ ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับสูง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI)

แอพพลิเคชัน

  • สอดคล้องตามข้อกำหนดการติดฉลากกล่องบรรจุภัณฑ์ของผู้ค้าปลีกในด้านข้อมูลจำเพาะของฉลากตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ (UCC)
  • ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวเลขหน่วยการเก็บสินค้าคงคลัง (SKU) และรหัสแท่ง
  • ผสานรวมกับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ของลูกค้าขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลการขนส่งล่วงหน้า (ASN) ตามรหัสมาตรฐาน UCC 128
  • ผสานรวมการพิมพ์ฉลากแบบรหัสแท่งคุณภาพสูงกับระบบระดับองค์กรและจัดพิมพ์ฉลากปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
  • ตรวจติดตามระดับสินค้าคงคลังที่มีอยู่อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้แสดงภาพรวมของสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานในปัจจุบันและอนาคตได้
  • ตรวจติดตามวัตถุดิบตั้งแต่รับเข้าโรงงานไปจนถึงกระบวนการผลิตและจนกระทั่งถึงขั้นตอนการประกอบเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle