ซอฟต์แวร์ที่ได้ตามข้อกำหนดการติดฉลาก

ได้ตามข้อบังคับการฉลากใด ๆ ในระบบเสมือนด้วยซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX

TEKLYNX นำเสนอ โซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากบาร์โค้ด และ โซลูชันการจัดการฉลากระดับองค์กร สำหรับองค์กรธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการขั้นตอนด้านการฉลากให้เป็นระบบอัตโนมัติและง่ายขึ้นได้  มีความเข้าใจในความต้องการของบริษัทธุรกิจเพื่อให้ได้บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและมีการควบคุมในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว นอกจากนี้ทีมงานของ TEKLYNX ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการฉลากตามข้อบังคับแห่งชาติและระดับสากลด้านการฉลากในหลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วย เรียนรู้วิธีการที่ TEKLYNX สามารถช่วยองค์กรธุรกิจของคุณปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดการฉลากเฉพาะอุตสาหกรรมโดย กรอกแบบฟอร์มนี้ให้สมบูรณ์.

GHS label software

ข้อบังคับ: ระบบหนึ่งเดียวทั่วโลกของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี (GHS)

อุตสาหกรรม: เคมี

มาตรฐานการสื่อสารอันตราย (HazCom) ของสำนักบริหารสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (OSHA) ได้กำหนดข้อบังคับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีในระบบที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก (GHS) ขององค์การสหประชาชาติขึ้นมาเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยและเพื่อการปกป้องสุขภาพของพนักงานที่ทำงานภายในอุตสาหกรรมเคมี

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลากมาตรฐาน GHS.


 

ข้อบังคับ: การติดฉลากอาหารและสารภูมิแพ้ในสหภาพยุโรป

ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 1169/2011 ว่าด้วยกฎระเบียบด้านข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค (FIC) ได้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการติดฉลากอาหารที่สำคัญในสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2014 เป็นต้นไป ผู้ผลิตอาหารจะต้องแสดงรายการสารก่อภูมิแพ้ในรายการส่วนประกอบของอาหารอย่างชัดเจนสำหรับอาหารทั้งหมดที่ผลิตและจำหน่ายในสหภาพยุโรป

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลากอาหาร.


 

ข้อบังคับ: การบ่งชี้อุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDI)

อุตสาหกรรม: การดูแลสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้กำหนดให้อุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาจะต้องติดฉลากที่มีการชี้บ่งอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDI) ซึ่งประกอบด้วยรหัสตัวเลขหรือตัวเลขผสมตัวอักษรที่ใช้เพื่อกำกับหรือระบุชี้บ่งอุปกรณ์การแพทย์ภายในระบบห่วงโซ่อุปทาน

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลากแบบ UDI.


 

ข้อบังคับ: ข้อบังคับ FDA 21 CFR หมวด 11 ของสหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม: การดูแลสุขภาพ

ข้อบังคับ FDA 21 CFR หมวด 11 ของสหรัฐอเมริกาใช้กับการวิจัย การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้การปกป้องต่อสุขภาพของสาธารณะชนและเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของบันทึกทางการแพทย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังทำให้องค์กรธุรกิจสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยการใช้บันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนระบบกระดาษ

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลากตามข้อบังคับ FDA 21 CFR หมวด 11 ของสหรัฐอเมริกา.


 

ข้อบังคับ: การติดฉลากในระบบลอจิสติกส์ตามข้อบังคับ GS1

อุตสาหกรรม: การขนส่งและลอจิสติกส์

ฉลากระบบลอจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบมาตรฐาน (STILL) ตามข้อบังคับ GS1 ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นจุดอ้างอิงระดับสากลสำหรับบาร์โค้ดที่ใช้เพื่อการสอบย้อนกลับได้ของหน่วยสินค้าในระบบลอจิสติกส์ทั้งหมด ฉลากแบบนี้ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการติดฉลากใหม่ของหน่วยสินค้าในระบบลอจิสติกส์เนื่องจากลอกหลุดออกในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทาน และให้ข้อได้เปรียบที่ใช้ฉลากระบบลอจิสติกส์เพียงฉลากเดียวเท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลากระบบลอจิสติกส์มาตรฐาน GS1-128.


ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด TEKLYNX ก็สามารถช่วยเหลือให้คุณค้นพบโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ เรียนรู้วิธีการที่ TEKLYNX สามารถช่วยองค์กรธุรกิจของคุณปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดการฉลากเฉพาะอุตสาหกรรม ร้องขอ คำปรึกษาฟรี หรือ ร้องขอโปรแกรมสาธิต ของซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากบาร์โค้ดของ TEKLYNX วันนี้

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle