ซอฟต์แวร์ฉลากตามข้อบังคับ FDA 21 CFR หมวด 11

ข้อบังคับ: ข้อบังคับ FDA 21 หมวด 11

อุตสาหกรรม: การดูแลสุขภาพ

FDA 21 CFR Part 11 label softwareข้อบังคับ FDA 21 หมวด 11 ของสหรัฐอเมริกาใช้กับการวิจัย การผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้การปกป้องต่อสุขภาพของสาธารณะชนและเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของบันทึกทางการแพทย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังทำให้องค์กรธุรกิจสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยการใช้บันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนระบบกระดาษ  

TEKLYNX มีซอฟต์แวร์ฉลากที่เฉพาะเจาะจงตามข้อบังคับ FDA 21 CFR หมวด 11 เช่น TEKLYNX CENTRAL CFRได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อรองรับข้อบังคับ FDA CFR หมวด 11 และ UDI โดยจะช่วยให้คุณสามารถสร้างบาร์โค้ดที่ซับซ้อนได้ เช่น บาร์โค้ดแบบ 2D DataMatrix รหัสแท่งในอุตสาหกรรมสุขภาพ (HIBC) แท่งข้อมูลตามข้อกำหนด GS1 และอื่น ๆ

TEKLYNX CENTRAL CFR ผสานรวมเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก การพิมพ์ และการติดตามสอบกลับของ TEKLYNX ให้เป็นโซลูชันที่ได้ตามข้อบังคับแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความสอดคล้องกับข้อบังคับของ FDA ได้

ร้องขอโปรแกรมสาธิตของ TEKLYNX CENTRAL CFR วันนี้

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle