การผลิต

ซอฟต์แวร์เพื่อการผลิตโดยใช้บาร์โค้ดของ TEKLYNX สร้างฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยหมายเลข SKU และรหัสแท่ง จัดพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครืองหนึ่งหรือหลายร้อยเครื่อง ทำงานร่วมกับระบบ ERP, WMS หรือ MRP ได้

สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานของการผลิตใด ๆ คือการชี้บ่งที่ถูกต้องแม่นยำของสินค้าที่จะผลิต ตั้งแต่ฉลากกำกับพาเลทไปจนถึงป้ายกำกับกล่องบรรจุภัณฑ์ ฉลากรายการชิ้นส่วน และฉลากการขนส่งของผู้ส่งมอบที่ได้ตามข้อกำหนดต่าง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX สามารถเติมเต็มข้อกำหนดการติดฉลากชี้บ่งในโรงงานการผลิตใด ๆ ได้

ไม่ว่าคุณจะต้องการโซลูชันฉลากแบบแยกเดี่ยวหรือต้องการโซลูชันแบบเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่แล้ว TEKLYNX นำเสนอซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก การเชื่อมต่อโฮสต์ แลการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับมาตรฐานสูงเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณได้

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

เราได้ร้องขอจาก TEKLYNX มากมาย แต่พวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าได้กับความท้าทายเหล่านั้น เราได้ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ด้านไอทีและด้านการบริการจัดการทั่วไปทั่วทั้งฐานการดำเนินงานในมากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ และได้เพิ่มเครื่องพิมพ์ของเราจาก 1 เป็น 140 เครื่องตั้งแต่เราได้นำโซลูชันของ TEKLYNX มาใช้งานจริง การเติบโตนี้เป็นประจักษ์พยานได้ถึงวิธีการที่โซลูชัน SENTINEL พร้อมกับ CODESOFT สามารถผลักดันการคืบหน้าในองค์กรธุรกิจได้

- Jim Archambault,ผู้นำโครงการของ Lippert Components, Inc. และ Kinro, Inc.

แอพพลิเคชัน

  • ออกแบบและพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ ฉลากติดพาเลทหรือชั้นวาง ฉลากความสอดคล้องตามข้อกำหนด และฉลากรับสินค้าที่ได้ตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดายและอย่างรวดเร็ว
  • เชื่อมต่อข้อมูลจากระบบโฮสต์เพื่อพิมพ์ฉลากแบบรหัสแท่ง
  • จัดการกับคำร้องขอการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หลายร้อยเครื่อง ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับระบบการวางแผนทรัพยากรระดับองค์กร (ERP) ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) หรือระบบการวางแผนทรัพยากรเพื่อการผลิต (MRP)
  • ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวเลขหน่วยการเก็บสินค้าคงคลัง (SKU) และรหัสแท่ง
  • ผสานรวมการพิมพ์ฉลากแบบรหัสแท่งกับระบบระดับองค์กรและจัดพิมพ์ฉลากปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
  • ตรวจติดตามระดับสินค้าคงคลังที่มีอยู่อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้แสดงภาพรวมของสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานในปัจจุบันและอนาคตได้
  • ตรวจติดตามวัตถุดิบตั้งแต่รับเข้าโรงงานไปจนถึงกระบวนการผลิตและจนกระทั่งถึงขั้นตอนการประกอบเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle