การดูแลสุขภาพ

ซอฟต์แวร์บาร์โค้ดของ TELYNX ทำงานรองรับสนับสนุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนาน ช่วยให้อุตสาหกรรมช่วยชีวิตผู้คนทั่วไปมากมาย

ตั้งแต่การติดฉลากอุปกรณ์การแพทย์ระบบ UDI จนถึง SNI สำหรับเภสัชภัณฑ์เพื่อการช่วยชีวิต โซลูชันซอฟต์แวร์บาร์โค้ดของ TEKLYNX ให้ความไว้วางใจได้ ความสามารถในการสอบย้อนกลับได้ และความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อต้องทำงานกับการติดฉลากด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญ

การติดฉลากสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นไปตามระบบ UDI ของ FDA
โซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบฉลากของ TEKLYNX ให้ความสามารถในการพิมพ์รหัสแท่งตามมาตรฐาน GS1 และรหัสแท่งมาตรฐานอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (HIBC) เพื่อให้เทคโนโลยี AIDC สำหรับการวางตำแหน่งรหัสอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDI) บนฉลากสำหรับอุปกรณ์การแพทย์

SNI สำหรับบรรจุภัณฑ์ยาตามคำสั่งแพทย์
โซลูชันของ TEKLYNX ให้ความสามารถในการสร้างรหัสยาแห่งชาติแบบอนุกรม (sNDC) เพื่อวางตำแหน่งรหัสตัวชี้บ่งด้วยตัวเลข (SNI) บนบรรจุภัณฑ์ยาตามคำสั่งแพทย์ทั้งหมดได้

โซลูชันซอฟต์แวร์บาร์โค้ดของ TEKLYNX ช่วยให้ห้องทดสอบ ศูนย์วิจัย โรงพยาบาล คลินิก หรือสำนักงานการแพทย์สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดภายในและข้อกำหนดที่กำกับควบคุมได้ ด้วยประเภทบาร์โค้ดมากกว่า 80 แบบ (รวมถึงแบบ HIBC, รหัสตัวเลขบ่งชี้สินค้าเพื่อการซื้อขายแบบสากล (GTIN), รหัสกำกับภาชนะบรรจุการขนส่งแบบอนุกรม (SSCC) รหัสไปรษณีย์ รหัสเชิงเส้น รหัสแบบสองมิติ แท่งข้อมูลมาตรฐาน GS1 และอีกมากมาย) และตัวอย่างที่กำหนดค่าสำเร็จสำหรับฉลากตามมาตรฐานสมาคมผู้กระจายสินค้าแห่งอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (HIDA), ฉลากมาตรฐาน HIBC SNI และ GS1

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

TEKLYNX CENTRAL CFR ใช้ประโยชน์จากแพล็ตฟอร์มแอพพลิเคชันที่แข็งแกร่งและเติมเต็มด้วยฟังก์ชันการทำงานเพื่อให้การผสานรวมที่ราบรื่นไปสู่องค์กรธุรกิจที่ควบคุมโดยทั้งหมด บริษัทเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่ทำงานวิเคราะห์จำนวนมากและองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เสถียรจะพบว่าการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ปลายทางของพวกเขาเป็นสิ่งที่ต้องมองไปข้างหน้าอย่างมากที่สุด

- Tony Raymond,ที่ปรึกษา/ประธาน New Harbor SQA

แอพพลิเคชัน

  • การติดตามตัวอย่างของห้องทดสอบ
  • บัตรประจำตัวพนักงาน
  • การจัดการแฟ้ม
  • สายข้อมูลผู้ป่วย
  • การติดฉลากกำกับทางการแพทย์
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle