หน่วยงานของรัฐ

โซลูชันฉลากสำหรับหน่วยงานรัฐของ TEKLYNX ผสานรวมการสร้างรหัสแท่ง การชี้บ่งด้วยความถี่คลื่นวิทยุ (RFID) และเทคโนโลยีการประมวลผลระบบเคลื่อนที่เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรให้แก่หน่วยงานของรัฐได้

ระบบการเก็บข้อมูลอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานของรัฐจะต้องมีฉลากที่ถูกต้องแม่นยำ ด้วยซอฟต์แวร์ฉลากรหัสแท่งของ TEKLYNX ทำให้ซัพพลายเออร์ของหน่วยงานรัฐสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดการบ่งชี้รายการสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางการทหารที่ได้รับการผลิต จัดทำสต็อก จัดเก็บ และออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่กระทรวงกลาโหม


  ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

  Request RFP/RFQ

  ซอฟต์แวร์ฉลากบาร์โค้ดและการพิมพ์ผ่านระบบเคลื่อนที่

  กระทรวงกลาโหม (DoD) แห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดข้อบังคับที่จำเป็นให้ผู้ส่งมอบของรัฐบาลกลางทั้งหมดต้องใช้การทำเครื่องหมายกำกับด้วยรหัสเฉพาะ (UID) กับอุปกรณ์ทั้งด้านการทหารและไม่ใช่การทหารของรัฐ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพย์สินให้ดีขึ้น การทำเครื่องหมายกำกับด้วยรหัสแบบ UID เป็นการระบุชี้บ่งทรัพย์สิน โรงเรือน อุปกรณ์ วัตถุดิบเพื่อการดำเนินงาน และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและพิมพ์ฉลากระบบ UID ที่ได้ตามมาตรฐานด้านการทหาร (MIL) :

  • MIL-STD-130L – การทำเครื่องหมายชี้บ่งทรัพย์สินด้านการทหารของสหรัฐอเมริกา
  • MIL-STD-130M – การทำเครื่องหมายชี้บ่งทรัพย์สินด้านการทหารของสหรัฐอเมริกา
  • MIL-STD-129P –- ฉลากสำหรับการขนส่งทางการทหาร
  • DD Form 1387 –- ฉลากสำหรับการขนส่งทางการทหาร
  • DD Form 1348-1A – เอกสารการปล่อยออก/การรับเข้า

  แม่แบบฉลากมีพร้อมให้ใช้งานในซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ทั้ง 3 แบรนด์ และถูกใช้งานสำหรับการชี้บ่งรายการสิ่งของพื้นฐานที่กำหนดโดยกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาและรวมทั้งรหัสแท่งระบบ UID

  การจัดการทรัพย์สินและสินค้าคงคลัง

  นอกเหนือจากการสร้างและการพิมพ์ฉลากแบบรหัสแท่งแล้ว ซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจติดตามตำแหน่งที่ตั้ง การเคลื่อนไหว และการใช้งานทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ให้:

  • การแสดงระดับสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ในแบบเรียลไทม์
  • โซลูชันการติดตามแบบครบวงจร (All-in-one)
  • การเชื่อมต่อไปยังระบบการจัดการบันทึกข้อมูล
  • ความสามารถในการรายงานทีมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการเพิ่มระบบเคลื่อนที่ไปยังระบบที่มีอยู่

  การเก็บข้อมูลผ่านระบบเคลื่อนที่

  เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการทำงานของคุณโดยการเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมระบบเคลื่อนที่ โซลูชันการติดตามผ่านระบบเคลื่อนที่ของ TEKLYNX นเสนอการจัดการสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์และแม่นยำจากตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์พกพาหรือสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอพพลิเคชันที่ทำงานผ่านซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ได้อย่างง่ายดาย แอพพลิเคชันระบบเคลื่อนที่นำเสนอ:

  • การแสดงผลระดับคลังสินค้าแบบเรียลไทม์
  • การแสดงผลระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
  • การเก็บข้อมูลแบบชุดและผ่านระบบไร้สาย

  การใช้งาน

  • การติดป้ายกำกับและการทำเครื่องหมายบนทรัพย์สินด้วยรหัสเฉพาะ (UID)
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนรหัสเฉพาะ (UID)
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle