อาหารและเครื่องดื่ม

มุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของและคุณค่าต่อลูกค้าและให้ซอฟต์แวร์ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารของ TEKLYNX ที่มุ่งเน้นในกระบวนการด้านการฉลากของคุณ

ข้อกำหนดสำหรับฉลากในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (FAB) มักจะมีความซับซ้อนและแปรผันโดยขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ TEKLYNX เข้าใจในข้อกำหนดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการด้านการฉลากทำได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบฉลาก ไม่ว่าคุณจะมีกระบวนการด้านการฉลากแบบง่ายหรือซับซ้อนก็ตาม คุณก็สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดการติดฉลากความสอดคล้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX

โซลูชันของเราช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป EU 1169/2011 และกฎระเบียบระหว่างประเทศในด้าน การแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ สารอาหาร และฉลากอาหาร

 

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

เราต้องการทำงานร่วมกับบริษัทที่มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทั้งในเส้นทางย้อนกลับและไปข้างหน้า และมีบันทึกการติดตาม และนั่นคือ TEKLYNX

- Greg Nelson,ผู้ร่วมก่อตั้ง Genesis

แอพพลิเคชัน

  • สอดคล้องตามข้อกำหนดการบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)
  • การติดฉลากภาชนะบรรจุ
  • ฉลากกำกับการขนส่ง
  • ผสานรวมการทำงานด้านการพิมพ์ฉลากและการติดตามสินค้าคงคลังด้วยระบบข้อมูลระดับองค์กร
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle