พลังงานและระบบสาธารณูปโภค

ควบคุมความผันผวนในอุตสาหกรรมด้วยซอฟต์แวร์ฉลากสำหรับระบบสาธารณูปโภคของ TEKLYNX...

สืบเนื่องจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความต้องการในอุตสาหกรรมนี้ สิ่งที่สำคัญคือการจัดลำดับกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่คุณสามารถควบคุมได้ ซอฟต์แวร์ฉลากของ TEKLYNX สามารถทำได้ตามความต้องการของคุณ ซอฟต์แวร์ของเราสามารถกำหนดตั้งค่าไดทุกสภาพแวดล้อมระบบ ไม่ว่าจะแบบง่ายหรือแบบซับซ้อน และยังสามารถปรับกระบวนการด้านการฉลากให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดได้ 

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

โซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ให้ความสามารถในการกำหนดความสำคัญของขั้นตอนทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมได้ การทำให้ขั้นตอนด้านการจัดการฉลากเป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้ลดข้อผิดพลาดลงเหลือน้อยที่้สุดและสามารถควบคุมได้แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนที่สุด

แอพพลิเคชัน

  • การติดฉลากสายไฟ
  • การติดป้ายกำกับวาล์ว
  • ฉลากความปลอดภัย
  • เครื่องหมายกำกับท่อ
  • ฉลากอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle