อิเล็กทรอนิกส์

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการของคุณด้วยซอฟต์แวร์ฉลากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของ TEKLYNX...

ตัวเลือกสินค้าที่ไร้ที่สิ้นสุดในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีจุดร่วมประการหนึ่งที่เหมือนกันสำหรับสินค้าทั้งหมด นั่นคือ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องมีฉลากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง TEKLYNX ให้แม่แบบและรูปแบบฉลากที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับได้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นกลุ่มประเภทใด คุณก็จะมีฉลากที่ถูกต้องเมื่อต้องการเสมอ 

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นในตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ TEKLYNX สามารถช่วยเหลือให้คุณมั่นใจว่าจะได้ใช้ฉลากที่ถูกต้องเสมอในเวลาที่ต้องการ

แอพพลิเคชัน

  • การติดฉลากผลิตภัณฑ์
  • สอดคล้องตามข้อกำหนดการติดฉลากกล่องบรรจุภัณฑ์ของผู้ค้าปลีกในด้านข้อมูลจำเพาะฉลากตามมาตรฐาน GS1-128
  • ผสานรวมการทำงานด้านการพิมพ์ฉลากและการติดตามสินค้าคงคลังด้วยระบบข้อมูลระดับองค์กร
  • ได้ตามข้อกำหนดการติดฉลาก
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle