เคมีและปิโตรเลียม

ซอฟต์แวร์ฉลากของ TEKLYNX ช่วยให้บริษัทธุรกิจต่าง ๆ สามารถระบุชี้บ่งวัสดุอันตรายตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขนส่งและปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดการติดฉลากสารเคมี

การสร้างฉลากที่ถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการวัตถุดิบสารเคมี TEKLYNX ได้ออกแบบโซลูชันระดับองค์กรอย่างพิเศษเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเคมีที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีในระบบที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกโดยไม่ต้องจัดการผ่านหลายระบบ TEKLYNX ให้การดำเนินการด้านการติดตามฉลากอย่างละเอียดและตรวจสอบได้เพื่อช่วยให้คุณสามารถรักษาการควบคุมสภาพแวดล้อมระบบของคุณได้

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

โซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมระดับองค์กรช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถจัดการการแก้ปัญหาด้านฉลากแบบรวมศูนย์ได้ สำหรับลูกค้าของเรา นั่นหมายถึงการไหลของงานที่ง่ายขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่ำ และความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยีฉลากที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ TEKLYNX

- Thierry Mauger กรรมการผู้จัดการ,TEKLYNX International

แอพพลิเคชัน

  • ระบุชี้บ่งภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่อาจมีอันตราย (ถังดรัม ภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่ง ระบบโหลดแบบถังบรรจุ)
  • สร้างฉลากข้อมูลอันตรายตามข้อบังคับของสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ (NFPA)
  • พิมพ์ข้อมูลด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย (R&S) บนฉลาก
  • เก็บรักษาข้อมูลความปลอดภัยสำหรับการจัดการฉลากแบบรวมศูนย์
  • ขจัดเวลาสูญเปล่าและข้อผิดพลาดของงานฉลาก
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle