ยานยนต์

ตั้งแต่ฉลากความสอดคล้องตามข้อบังคับต่าง ๆ ไปจนถึงการทำเครื่องหมายกำกับชิ้นส่วนตลอดจนถึงการขนส่งและการรับสินค้า ซอฟต์แวร์ฉลากตามข้อบังคับ AIAG ของ TEKLYNX ช่วยปรับปรุงกระบวนการในการผลิต เพิ่มผลิตภาพการผลิต และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย...

ในอุตสาหกรรมใด ๆ ที่ยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพระดับสูงด้านการผลิตและการส่งมอบ การติดฉลากอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็น โซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ให้ระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ของกระบวนการด้านการฉลากของคุณ ทำให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมของคุณ ทำให้ผ่อนคลายแรงกดดันในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มเอาท์พุทงาน

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price
automotive

หากเรามีรายการสิ่งของหนึ่งพันรายการในใบรายการรับสินค้า เราสามารถพิมพ์ฉลากที่ถูกต้องได้

- ผู้จัดการโครงการ,ซัพพลายเออร์ผู้จัดส่งเครื่องมือบริการหลังการขายยานยนต์

แอพพลิเคชัน

  • ออกแบบและพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดโดยสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างประเทศ เช่น Odette International, Automotive Industry Action Group (AIAG), GM เป็นต้น
  • ชี้บ่งและรับชิ้นส่วนหลายพันรายการเข้าไปสู่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างฉลากรหัสแท่งโดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
  • ชี้บ่งชิ้นส่วนหลายพันรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกและรับสินค้าเข้าไปยังคลังสินค้าเพื่อเตรียมกระจายสินค้าออกไป
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle