อากาศยานและการทหาร

ได้ตามข้อกำหนดระบบห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยซอฟต์แวร์ฉลาก UID ของ TEKLYNX...

ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญบนพื้นฐานข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมนี้ โซลูชันระดับองค์กรของ TEKLYNX ทำให้สามารถจัดการงานแบบรวมศูนย์ ติดตามข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทำให้กระบวนการด้านฉลากเป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ - ช่วยให้พนักงานมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

ค้นหาผลิตภัณฑ์ TEKLYNX ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ:

Request Price

การจัดการแบบรวมศูนย์ การตรวจติดตามที่แม่นยำ และระบบออโตเมชันสมบูรณ์แบบของกระบวนการติดฉลากช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

แอพพลิเคชัน

  • การติดป้ายกำกับและการทำเครื่องหมายบนทรัพย์สินด้วยรหัสเฉพาะ (UID)
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนรหัสเฉพาะ (UID)
  • การชี้บ่งชิ้นส่วนอากาศยาน
  • ความสอดคล้องมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานระหว่างประเทศ
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle