TEKLYNX ทำงานเพื่อสนับสนุนในหลากหลายอุตสาหกรรม

TEKLYNX นำเสนอซอฟต์แวร์ฉลากให้แก่องค์กรธุรกิจในหลายหลายอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการขั้นตอนด้านการฉลากให้เป็นระบบอัตโนมัติและง่ายขึ้นได้  มีความเข้าใจในความต้องการของบริษัทธุรกิจเพื่อให้ได้บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและมีการควบคุมในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว นอกจากนี้ทีมงานของ TEKLYNX ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับตามข้อบังคับแห่งชาติด้านการฉลากในอุตสาหกรรมวิทยาศาตร์ชีวภาพและเคมีอีกด้วย  เรียนรู้วิธีการที่ TEKLYNX สามารถช่วยองค์กรธุรกิจของคุณปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดการฉลากเฉพาะอุตสาหกรรม

ค้นหาทุกอุตสาหกรรม

TEKLYNX สามารถช่วยคุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการในอุตสาหกรรมของคุณได้

ร้องขอ RFP/RFQ
TEKLYNX Central barcode design software

TEKLYNX CENTRAL

TEKLYNX CENTRAL นำเสนอการให้สิทธิ์การใช้งานแบบกำหนดตำแหน่งได้สำหรับทุกโปรแกรม TEKLYNX ของคุณ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรของคุณจากแหล่งเดียวได้


TEKLYNX Central CFR - 21 cfr part 11 compliant

TEKLYNX CENTRAL CFR

TEKLYNX CENTRAL CFR นำเสนอการให้สิทธิ์การใช้งานตามความสอดคล้องกับข้อกำหนด 21 CFR หมวด 11 แบบกำหนดตำแหน่งได้สำหรับทุกโปรแกรม TEKLYNX ของคุณ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรของคุณจากแหล่งเดียวได้


TEKLYNX Central GHS compliance software

TEKLYNX CENTRAL GHS

TEKLYNX CENTRAL GHS ได้ผสานรวมโปรแกรมการออกแบบฉลาก ระบบความปลอดภัย และการติดตามสอบกลับได้ไปสู่โซลูชันมาตรฐาน GHS หนึ่งระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดดการกับผู้ใช้งานด้านการฉลากระดับองค์กร สิทธิ์การใช้งาน และการติดตั้งภายใต้อินเทอร์เฟซหนึ่งเดียวกัน

อากาศยาน

อากาศยานและการทหาร
ความสามารถในการตัดสินใจที่สำคัญบนพื้นฐานข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมนี้ โซลูชันระดับองค์กรของ TEKLYNX ทำให้สามารถจัดการงานแบบรวมศูนย์ ติดตามข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทำให้กระบวนการด้านฉลากเป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ - ช่วยให้พนักงานมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ได้ตามข้อกำหนดระบบห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย TEKLYNX... + เรียนรู้เพิ่มเติม


ยานยนต์

ยานยนต์
ในอุตสาหกรรมใด ๆ ที่ยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพระดับสูงด้านการผลิตและการส่งมอบ การติดฉลากอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็น ตั้งแต่ฉลากความสอดคล้องตามข้อบังคับต่าง ๆ ไปจนถึงการทำเครื่องหมายกำกับชิ้นส่วนตลอดจนถึงการขนส่งและการรับสินค้า ซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ช่วยปรับปรุงกระบวนการในการผลิต เพิ่มผลิตภาพการผลิต และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย... + เรียนรู้เพิ่มเติม


เคมี

เคมีและปิโตรเลียม/ข้อบังคับ GHS
การสร้างฉลากที่ถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการวัตถุดิบสารเคมี TEKLYNX ได้ออกแบบโซลูชันระดับองค์กรอย่างพิเศษเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเคมีที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีในระบบที่เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกโดยไม่ต้องจัดการผ่านหลายระบบ TEKLYNX ให้การดำเนินการด้านการติดตามฉลากอย่างละเอียดและตรวจสอบได้เพื่อช่วยให้คุณสามารถรักษาการควบคุมสภาพแวดล้อมระบบของคุณได้... + เรียนรู้เพิ่มเติม


Consumer Goods

สินค้าอุปโภคบริโภค
ลูกค้ามักจะเปลี่ยนใจได้เสมอและการแข่งขันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ TEKLYNX นำเสนอซอฟต์แวร์ฉลากที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อช่วยในการให้บริการลูกค้าของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าพร้อมส่งมอบได้ตลอดเวลา - เราสามารถช่วยให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้โดยการผนวกรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่แล้วของคุณและปรับกระบวนการด้านการฉลากที่ซับซ้อนของคุณให้เป็นแบบอัตโนมัติได้... + เรียนรู้เพิ่มเติม


อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือกสินค้าที่ไร้ที่สิ้นสุดในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีจุดร่วมประการหนึ่งที่เหมือนกันสำหรับสินค้าทั้งหมด นั่นคือ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องมีฉลากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง TEKLYNX ให้แม่แบบและรูปแบบฉลากที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับได้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นกลุ่มประเภทใด คุณก็จะมีฉลากที่ถูกต้องเมื่อต้องการเสมอ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดข้อผิดพลาดในกระบวนการของคุณด้วยซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX... + เรียนรู้เพิ่มเติม


พลังงาน

พลังงานและระบบสาธารณูปโภค
สืบเนื่องจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความต้องการในอุตสาหกรรมนี้ สิ่งที่สำคัญคือการจัดลำดับกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่คุณสามารถควบคุมได้ ซอฟต์แวร์ฉลากของ TEKLYNX สามารถทำได้ตามความต้องการของคุณ ซอฟต์แวร์ของเราสามารถกำหนดตั้งค่าไดทุกสภาพแวดล้อมระบบ ไม่ว่าจะแบบง่ายหรือแบบซับซ้อน และยังสามารถปรับกระบวนการด้านการฉลากให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดได้ ควบคุมความผันผวนในอุตสาหกรรมด้วยซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX... + เรียนรู้เพิ่มเติม


อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม
ข้อกำหนดสำหรับฉลากในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มักจะมีความซับซ้อนและแปรผันโดยขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ TEKLYNX เข้าใจในข้อกำหนดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการด้านการฉลากทำได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบฉลาก ไม่ว่าคุณจะมีกระบวนการด้านการฉลากแบบง่ายหรือซับซ้อนก็ตาม คุณก็สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX... + เรียนรู้เพิ่มเติม


หน่วยงานของรัฐ
ระบบการเก็บข้อมูลอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานของรัฐจะต้องมีฉลากที่ถูกต้องแม่นยำ ด้วยซอฟต์แวร์ฉลากรหัสแท่งของ TEKLYNX ทำให้ซัพพลายเออร์ของหน่วยงานรัฐสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดการบ่งชี้รายการสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางการทหารที่ได้รับการผลิต จัดทำสต็อก จัดเก็บ และออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่กระทรวงกลาโหม ... + เรียนรู้เพิ่มเติม


การดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ
ซอฟต์แวร์บาร์โค้ดของ TELYNX ทำงานรองรับสนับสนุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนาน ช่วยให้อุตสาหกรรมช่วยชีวิตผู้คนทั่วไปมากมาย ตั้งแต่ฉลากทางการแพทย์ไปจนถึงการติดตามหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยตลอดจนถึงการควบคุมสินค้าคงคลัง โซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX มอบความไว้วางใจได้และความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญ... + เรียนรู้เพิ่มเติม


วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
TEKLYNX ตระหนักดีว่าองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพกำลังเผชิญกับความท้าทายของกฎระเบียบแห่งชาติที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับกระบวนการติดฉลากของพวกเขา เราให้คำมั่นสัญญาในการช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจเหล่านั้นสามารถบรรลุผลในการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎระเบียบได้ โซลูชันระดับองค์กรของเราได้รับการออกแบบอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อช่วยเหลือบริษัทธุรกิจในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดแห่งชาติเลขที่ 21 (CFR) หมวด 11 โดยผสานรวมเข้ากับระบบระดับองค์กรที่ควบคุมงานทั้งหมดได้อย่างไม่สะดุดและเป็นโซลูชันที่สามารถกำหนดค่าได้มากที่สุด + เรียนรู้เพิ่มเติม


การผลิต
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานของการผลิตใด ๆ คือการชี้บ่งที่ถูกต้องแม่นยำของสินค้าที่จะผลิต ตั้งแต่ฉลากกำกับพาเลทไปจนถึงป้ายกำกับกล่องบรรจุภัณฑ์ ฉลากรายการชิ้นส่วน และฉลากการขนส่งของผู้ส่งมอบที่ได้ตามข้อกำหนดต่าง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX สามารถเติมเต็มข้อกำหนดการติดฉลากชี้บ่งในโรงงานการผลิตใด ๆ ได้... + เรียนรู้เพิ่มเติม


ค้าปลีก
TEKLYNX นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ที่หลากหลายสำหรับการออกแบบและการพิมพ์ป้ายกำกับราคาผลิตภัณฑ์และฉลากกำกับการขนส่งที่ได้ตามข้อกำหนดรหัสแท่งและสอดคล้องตามมาตรฐานการติดฉลากในอุตสาหกรรมค้าปลีก คุณสามารถปรับค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉลากด้วยโซลูชันที่ยืดหยุ่นและสามารถกำหนดค่าของเราได้... + เรียนรู้เพิ่มเติม


การส่งมอบ

การส่ง/การรับสินค้า
คุณกำลังมองหาโซลูชันด้านการออกแบบฉลากและการพิมพ์ฉลากที่สามารถผนวกรวมได้อย่างแนบแน่นกับระบบระดับองค์กรที่มีอยู่ใช่หรือไม่ ซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX ให้โซลูชันแบบครบวงจรพร้อมด้วยความสามารถที่หลากหลายในการชี้บ่ง การติดตาม และการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถสอบสอบย้อนกลับได้ตลอดวงจรห่วงโซ่อุปทาน ซอฟต์แวร์ของเราช่วยให้คุณสามารถรักษาผลิตภาพการผลิตในระดับสูง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI)... + เรียนรู้เพิ่มเติม


การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน สิ่งที่สำคัญคือความคล่องตัวและรักษาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ โซลูชันฉลากของ TEKLYNX มอบความสามารถในการกำหนดค่าและการผนวกรวมกับระบบที่มีอยู่เพื่อช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำทั่วโลก ควบคุมค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยโซลูชันของ TEKLYNX + เรียนรู้เพิ่มเติม


การขนส่ง

การขนส่งและลอจิสติกส์
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สถานที่ที่เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สามารถเกิดขึ้นในบริษัทด้านการขนส่งและการลอจิสติกส์ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ช้าลงและหยุดการดำเนินงานได้ในที่สุด TEKLYNX ให้คำมั่นสัญญาในการมอบโซลูชันด้านการฉลากที่ผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ของคุณและให้ความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการมอบฉลากที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการ รักษากระบวนการทำงานของคุณให้ทำงานต่อเนื่องและได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งถึงหน้าประตูด้วยซอฟต์แวร์ของ TEKLYNX... + เรียนรู้เพิ่มเติม


  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle